Nedaj sa!

Koľkokrát nám už niekto dal túto dobrú radu? Rodičia, priatelia, kolegovia... nám hovoria: „Nedaj so sebou mávať! Buď zdravo asertívny!“ A je to, samozrejme, pravda.
Martin Kramara 10.11.2020
Nedaj sa!

Lenže to nestačí. Kto prijal vieru v Krista, je pozvaný k ešte náročnejšej výzve: Nedaj sa zatiahnuť na cestu hnevu, odplaty, násilia. Alebo, inými slovami: Nedaj sa pripraviť o schopnosť vidieť, keď sa asertivita mení na agresivitu. Inak prídeš o Svetlo, ktorého máš byť synom, a zostaneš len synom tohto sveta.

Z viacerých strán - aj do Katolíckych novín - prichádzajú otázky, ako sa má kresťan správať, keď sa stane terčom nadávok, výsmechu či pohŕdania. Pri hľadaní odpovede nemôžeme opomenúť, čo sa prednedávnom stalo v Nice a dokonca aj vo Viedni. Hoci sú to extrémne prípady.

„Nenávisť nikdy nemôže byť odpoveďou,“ zaznelo po teroristických útokoch od predstaviteľov Cirkvi vo Francúzsku aj v Rakúsku. A pápež v kondolenciách prosil, aby veriaci dobrom odpovedali na zlo. Vrátilo ma to k jeho encyklike Fratelli tutti.

Je v nej veľmi dlhá pasáž o odpustení a zmierení, z ktorej priam cítiť, že vychádza z konkrétnych skúseností. Znakom toho je možno aj čerstvé menovanie rwandského arcibiskupa Antoina Kambandu za kardinála. Rwanda v 90. rokoch 20. storočia zažila genocídu, pri ktorej zomrelo takmer milión ľudí.

Žiaľ, na tragédii mali podiel aj predstavitelia Katolíckej cirkvi. Dali sa totiž zatiahnuť do špirály hnevu a pomsty. Antoine Kambanda v tejto ťažkej situácii vytrvalo zápasí o nájdenie cesty zmierenia a odpustenia.

Prečítať si o tom viac znamená jasnejšie pochopiť to, čo do Ríma písal svätý Pavol a čo z Ríma prízvukuje Svätý Otec. „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12, 21). Kiežby toto platilo pri všetkých našich rozhodnutiach!