Nestačí poslať peniaze

Keď sa začne silná búrka, spomeniem si na leto u starých rodičov. Ako sa rýchlo zmenili priority. Najprv z dvora stiahli vnúčatá, potom odniesli do bezpečia kurčatá. A keď už zmoknutí do nitky vbehli do domu, vytiahli hromničku, zapálili ju, všetci sme si kľakli a spolu sa modlili.
Jozef Kozák 29.06.2021
Nestačí poslať peniaze

Spomenul som si na to, keď som sledoval videá tornáda v Česku. Ako mnohí stáli pri oknách a točili na svoje mobily nový prírodný úkaz na Morave. Neskutočná rana na majetku, zdraví i ľudských životoch. Ako je možné, že tornádo je už pred našimi dverami?

Odpoveďou sa mi stali slová pápeža Františka v encyklike Laudato si’: „Ľudstvo si dnes neuvedomuje vážnosť výziev, ktoré sa pred neho stavajú, a možnosť, že človek zle použije svoju moc, narastá.“

Áno, človek – my, ja, ty – zle používa svoju moc! Prestali sme rešpektovať zákony prírody a stratili sme cit pre rovnováhu medzi bytosťami tohto sveta. Zisk, vlastné predstavy a pohodlie sa nám stali normou. Zmizli z našej mysle a srdca myšlienky šetrenia. Zvykli sme si mať viac. Dokedy?

Pápež František ďalej píše: „Vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože sa veľmi rozšírili púšte vnútorné, a ekologická kríza je výzvou na hlbokú vnútornú konverziu... ekologickú konverziu, aby sa vo vzťahoch so svetom prejavili všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom.“

Bolo by totiž málo, keby sme našim bratom na Morave poslali finančnú pomoc a neuvedomili si, že príroda chce od nás niečo tiež: zodpovednosť, ktorá neostáva na papieri, ale v reálnych skutkoch.

Je mnoho tých, ktorí svojím životom strážia a zveľaďujú Božie dielo, ktorým je aj naša príroda. Myslím, že už je rad na mne i na tebe, aby sme sa k nim reálne a aktívne pridali.