Netolerantná tolerancia

Slovo tolerancia, teda znášanlivosť, rešpektovanie iného presvedčenia či názoru, patrí odjakživa medzi základné kresťanské hodnoty. Žiaľ, v poslednom čase získalo nálepku liberálnosti či dokonca protikresťanského postoja. Hlavný problém spočíva v interpretácii tejto ušľachtilej vlastnosti. Neraz sa chybne chápe tak, že človek má právo robiť si, čo chce, a ostatní sú povinní to nielen rešpektovať, ale dokonca s tým súhlasiť.
Ivan Šulík 19.07.2022
Netolerantná tolerancia

Tolerancia neznamená skrývať vlastné presvedčenie, znamená prekonávať pokušenie nátlaku. Zdržať sa a nevnucovať svoj názor iným. Ale aj opačne. Rešpektovať názor druhého, hoci sa s ním nestotožňujem.

Tolerantný preto dokáže byť iba zrelý človek, ktorý pozná vlastnú identitu, a preto vie pochopiť, že ten druhý je iný. Biskup Jozef Haľko napísal na svojom profile, že podľa neho nepatrí na televízne obrazovky bozkávanie dvoch žien, a preto nebude sledovať istý seriál.

Vyslovil svoj názor, nikomu nič nezakazoval ani nikoho neurážal. Napriek tomu to kohosi vyrušilo a biskup bol označený za homofóba. V mene tolerancie bol ten istý biskup surovo vyhnaný z hudobného festivalu a odsúdený za to, že na podujatí, kde sa majú účastníci „cítiť dobre“, slušne prezentoval svoje hodnoty.

Nedokážem to nazvať inak ako diktatúrou menšín. Tolerancia pre mňa znamená, že ako kresťan rešpektujem, ak niekto nežije v súlade s kresťanskými zásadami, no neznamená to, že s tým musím aj súhlasiť.

A očakávam, že ten, kto nesúhlasí s mojimi hodnotami, nebude na mňa útočiť. Demokracia si vyžaduje otvorenosť a dialóg, takéto situácie však spôsobujú, že sa čím ďalej, tým viac na oboch stranách uzatvárame do seba.