Nobelova cena, nechceme viac?

Minulý týždeň sme na Slovensku privítali vzácneho hosťa, 81-ročného profesora Kipa Thorna, laureáta Nobelovej ceny za fyziku. Cenu dostal v roku 2017 za podiel na objavení gravitačných vĺn, ktoré pred viac ako sto rokmi predpovedal Einstein. Neveril, že by sa mohli niekedy aj dokázať. Ich meranie je mimoriadne náročná vec. Ale po dlhoročnom úsilí sa to nakoniec podarilo. V roku 2015 sa pozorovali gravitačné vlny zo vzdialeného splynutia dvoch čiernych dier.

Juraj Tóth 19.10.2021
Nobelova cena, nechceme viac?

My tiež niekedy neveríme, že sa môže podariť zjednotiť mysle a srdcia ľudí napriek rôznosti každého z nás. V súčasnosti sa to javí ako nemožná vec, musel by sa stať zázrak. V prípade objavu gravitačných vĺn bola za tým práca tisícov vedcov, technikov z celého sveta a nielen jednej generácie.

A verte mi, tí ľudia boli naozaj rôznorodí, rôznych presvedčení, názorov na politiku, morálno-etické otázky a podobne. Ale pracovali na spoločnom cieli – to ich zjednocovalo. O čo viac by mali byť jedno kresťania a pracovať spoločne na raste Božieho kráľovstva? Ale čo je to vlastne Božie kráľovstvo?

Je to pre nás široký a vzdialený pojem, možno aj preto nemáme taký jasný zjednocujúci cieľ a nie sme efektívni ako vedci. Oni používajú jeden jazyk vedy s jasnými pravidlami. Hľadajú pravdu o svete a musia zdolávať mnoho prekážok, ale darí sa to.

Preto má veda medzi ľuďmi veľmi vysoké renomé. Svätý Otec nám nedávno ponúkol pár konkrétnych námetov. Odmenou nám nebude Nobelova cena, no ešte väčšia sláva a uznanie, napríklad také, aké dosiahla sestra Zdenka Schelingová alebo Matka Tereza. Ale hlavne posunieme svoju aj ďalšie generácie bližšie k civilizácii lásky.