Nobelova cena

Ôsmeho októbra bola udelená tohtoročná Nobelova cena za fyziku. Dostali ju traja astrofyzici, ktorí si rozdelili aj peknú finančnú prémiu.
Juraj Tóth 22.10.2019
Nobelova cena

Jedna časť ceny bola udelená kanadsko-americkému fyzikovi Jamesovi Peeblesovi za teoretické objavy v kozmológii, dá sa povedať, za jeho celoživotné dielo a významný príspevok k súčasnému pochopeniu hmoty a energie v celom vesmíre.

Druhá časť bola udelená za objav exoplanéty obiehajúcej okolo vzdialenej hviezdy slnečného typu, ktorý sa podaril dvom švajčiarskym astrofyzikom Michelovi Mayorovi a Didierovi Quelozovi v roku 1995.

Oceňujú sa úspechy, objavy a výsledky, ktoré naše poznanie významne posúvajú vpred. Samozrejme, menej sa hovorí o neúspechoch a ťažkej práci, ktorá je v pozadí, ale je nevyhnutným predpokladom každého úspechu.

A ešte je zaujímavé na týchto pánoch ich presvedčenie, že to celé má zmysel, že sa stále dá niečo nové objaviť. To vedcov vedie k odhodlaniu študovať a teoreticky alebo observačne bádať a aj nachádzať.

Napríklad Peebles spolu s inými predpokladal a pracoval na predpovedi charakteristík mikrovlnného pozadia vesmíru ako pozostatku z horúcej ranej fázy vývoja vesmíru. To sa aj nakoniec podarilo nájsť, hoci náhodne, v roku 1964.

Podobne Mayor s Quelozom predpokladali, že by sa mohlo podariť nepriamo pozorovať iné planéty pri vzdialených hviezdach, o ktorých už takmer storočie špekulovali aj iní.

Totiž tieto planéty by mali gravitačne vplývať na svoje materské hviezdy tak, že s nimi akoby hýbu. To sa prejaví pohybom hviezdy aj v smere k nám, čo spôsobí malý posun spektrálnych čiar tejto hviezdy.

Mayor vylepšoval spektrograf, ktorým by dosiahol vysokú presnosť na rozlíšenie tohto pohybu. A pri skúmaní viacerých kandidátskych hviezd sa im to spoločne aj podarilo pri hviezde 51 Pegasi.

Otvorili tým novú oblasť a aj preto dnes poznáme viac ako 4 000 planét pri iných hviezdach. Dobré, nie?