Nohy aj srdce

Mama posielala svojho syna, aby rýchlo zbehol do obchodu, keďže jej v kuchyni pri chystaní obeda chýbala nejaká drobnosť. Syn zaujatý hrou len záporne krútil hlavou, že nikam nepôjde. Začal sa „výchovný súboj“. Mama zvyšovala hlas, ale syn stále to svoje. Nakoniec mu strčila do ruky peniaze, tašku a takmer násilne ho vyprevadila na dvor. Chlapec ešte chvíľu zaťato stál, napokon sa pohol, ale s komentárom: „Nohy kráčajú, ale srdce ostalo doma!“
Viktor Pardeľ 30.08.2022
Nohy aj srdce

Prichádza čas, keď sa mládež vracia do školských lavíc. Pár dní, možno týždeň-dva budú potrebné, aby sa deti i dospelí zastabilizovali. Nádejame sa, že nový školský rok bude s Božou pomocou pokojnejší ako posledné tri školské roky poznačené pandémiou. Na začiatku druhej polovice augusta sme v nedeľnom čítaní z Listu Hebrejom počuli slová o výchove: „Každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná“ (Hebr 12, 11).

V  čom je krušnosť výchovy? V tom, že vychováva. Kladie isté nároky, niekedy napráva, inokedy napomína. V prírode zvykneme obdivovať nezvyklé samorasty. Očiam lahodí, keď sú niečím výnimočné. Avšak v  ľudskom svete je človek samorast zväčša znakom nejakého zanedbania vo výchove.

Obdivujeme iba také ľudské samorasty, ktoré dokázali v živote obstáť napriek zanedbaniu. Postavme sa zodpovedne k výchove všade tam, kde je to potrebné, a náš život nech je knihou, z ktorej budú môcť druhí čítať povzbudivé svedectvo o sebavýchove. Nezabudnime: nohy aj srdce!