Nositeľ dobrého mena

Základ, ako si získať a následne uchovať dobré meno, je dôvera. Je to vlastne uznanie od spoločenstva, že nositeľ dobrého mena je dobrý človek. V tomto zmysle dobrému človeku záleží na svojom mene, ale ešte viac na tom, aby nielen vyzeral, ale aj bol dobrý.

Juraj Šúst 05.09.2023
Nositeľ dobrého mena

Nechce zbytočne pohoršovať, ale radšej strpí stratu dobrého mena, akoby mal urobiť niečo zlé. Koniec koncov, dobré meno nie je tak celkom v našich rukách, je to aj o tom, ako nás vidia iní. A tu spočíva pokušenie upnúť sa na budovanie dobrého mena až príliš. Je ťažké získavať dobré meno svojím životom.

Ľahšie je budovať si imidž. Netýka sa to iba biznisu či politiky, lipnúť na úspechu sa dá v akejkoľvek oblasti. Taký človek urobí aj niečo zlé, len aby ho iní vnímali dobre. Ako Dorian Grey, zameria sa na vonkajší sebaobraz tak veľmi, že svoje vnútro nechá zarásť. Viesť dvojitý život možno aj v oblasti viery.

Veriaci sa upne na vonkajšie formy či autority, aby ho spoluveriaci vnímali ako zbožného, a nie z lásky k Bohu. No v dnešnej spoločnosti existuje pokušenie skôr opačné. Veriaci korektne skryje svoju vieru, aby získal dôveru a postavenie v sekulárnej sfére.

Tento problém sa osobitne týka ambicióznych mladých či ľudí s nízkym sebavedomím. Ale neobchádza ani rodičov, ktorí otázky viery pred svojimi dospievajúcimi či už dospelými deťmi radšej ani neotvoria kvôli „pokoju“ v rodine. Dobré meno vydrží, iba ak vychádza zo základu, ktorý je sám dobrý. Lepšie je byť za divného pred svetom ako zaprieť Krista.