O neláske na novéne

Jubilejná 80. trnavská novéna mala nádhernú tému – Všetko prináleží láske. Práve o nej v prvý deň v homílii hovoril apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Citoval sv. Františka Saleského, podľa ktorého „v Cirkvi všetko patrí láske, žije v láske, koná sa z lásky a pochádza z lásky“. Nuncius však upozornil, že „veľkou prekážkou kresťanskej lásky sú predsudky, uzavretosť do seba, rigidnosť, ktorá nás zaslepuje“.
Ivan Šulík 21.11.2023
O neláske na novéne

Nemiestny prejav štátneho tajomníka ministerstva kultúry Štefana Kuffu, ktorý podľa slov miestneho dekana Jozefa Galloviča predniesol s dovolením trnavského arcibiskupa, bol presným opakom slov kazateľa i zvolenej témy.

Okrem toho, že išlo o hrubé zneužitie liturgie i náboženského cítenia veriacich na politické účely, vystúpenie bolo aj popretím samotnej podstaty evanjelia. Ježiš sa nikdy do nikoho nenavážal, nikoho nesúdil a nevylučoval, každého s láskou prijímal. Kritizoval iba tých, ktorí samých seba považovali za duchovnú elitu.

V takejto situácii nemôžeme ako kresťania zostať neutrálni a lavírovať. Vlažný postoj, ktorým sa chceme zapáčiť každému, tu nemá miesto. Aj preto treba oceniť, že jednoznačný postoj zaujali i slovenskí biskupi.

Lebo ako napísal Dante v Božskej komédii, „Boh vyhradil ten najtemnejší kút pekla tým, ktorí si zachovávajú neutrálny postoj v časoch morálnej krízy“. Cirkev evanjelium ponúka, nevnucuje ho z pozície moci.

Prijíma každého, kto o to stojí, nie je to žiaden elitársky klub. Boh rešpektuje slobodu každého človeka – bez ohľadu na farbu jeho pleti, náboženskú či sexuálnu orientáciu. Boh totiž nemiluje iba katolíkov. Hoci zrejme od nich bude viac vyžadovať.