O pozdravoch pokoja

Najznámejší pozdrav židovskej a biblickej kultúry je šalom – pokoj. Pokoj... medzi mnou a tebou, mnou a ním, tebou a ním, pokoj medzi nami a  Bohom. Tichý a pevný pokoj v srdci.
Marek Šmid 04.01.2022
O pozdravoch pokoja

Najznámejší pozdrav starej rímskej kultúry je salve – buď zdravý. Maj tak silu na zachovanie svojej dôstojnosti a  poslania. Pozdrav salve obsahuje čosi základné a hlboké, pretože zdravie, ak nehľadíme výlučne na fyzickú stránku, nás robí schopnými hľadať odpovede i na základné otázky nášho života a jeho zmyslu.

Najznámejší čínsky pozdrav je ni hao. Jeho fonetický prepis možno doslova interpretovať ako „ty dobrý“. V čínskom jazyku sa výraz dobrý alebo dobro vyjadruje jedným znakom zloženým z dvoch častí, ideogramov. Časti ideogramu sú zložené tak, aby viedli k určitému významu.

Napríklad znak hao obsahuje dve takéto zložky, a to žena a dieťa. Tak v Číne vyjadrujú dobrotu, dobro. Dobro a dobrého človeka vnímajú ako toho človeka, ktorý si nevystačí sám so sebou. Pripodobňujú ho k najbližšiemu obrazu, ktorý je v tejto súvislosti možný: vzťahu ženy a dieťaťa.

Možno tu nájsť niečo spoločné všetkým kultúram a ľuďom.

Hľadanie človeka vychádza z jeho esenciálnych očakávaní a tušení, ktoré vnímame v ich prvých slovách, prebudení zo samoty, teda v pozdravoch iným: pozdravom sa staráme o zdravie, podmienené pokojom v srdci a dobrom v človeku, jeho prianím dobra iným, spoločenstvu.

Práve dnes na prelome rokov a otázok pandémie sa zdá, viac než inokedy, že chceme precítiť konečne tri veci: pokoj, zdravie a dobro – šalom, salve ni hao.