Ochrana prírody ako skutok viery

Uplynulý týždeň sme si pripomenuli Deň zeme a spolu s ním ochranu našej planéty a životného prostredia, v ktorom sa pohybujeme.
Ľudovít Malík 25.04.2023
Ochrana prírody ako skutok viery

Na tento deň reagoval aj Svätý Otec, ktorý si ho pripomenul na sociálnej sieti Twitter: „Kniha Genezis hovorí, že Pán zveril ľuďom zodpovednosť byť správcami stvorenia. Preto je starostlivosť o zem morálnou povinnosťou všetkých mužov a žien ako Božích detí.“

Sme teda správcami, nie majiteľmi a máme morálnu povinnosť sa o naše prostredie starať.

Ako ale k takémuto postoju viesť deti a ľudí?

Možno stačí pripomenúť si, ako žili naši predkovia. Ja viem, dnešný život je kdesi úplne inde, ale život v minulosti bol síce jednoduchší, no zároveň oveľa viac rešpektoval prírodu okolo nás.

Určite by sme v ňom našli inšpiráciu, ako sa starať o les, lúku, živočíchy, a to v súlade s našou vierou.

Kresťanstvo totiž vyzýva na rozumné využívanie dobier a úctivý prístup voči životu okolo nás.

Príroda nie je dôležitejšia ako ľudská osoba, ale je súčasťou Božieho plánu a ako taká musí byť chránená a rešpektovaná.

Na začiatok možno stačí vrátiť sa k lepšiemu využívaniu vecí. Nenakupovať stále nové, ale skúsiť to opraviť. Rovnako môžeme v našich domácnostiach zaviesť triedenie odpadu.

Následne zistíme, že ho produkujeme skutočne veľa a najviac plasty, ktoré sú vážny problém.

Ako veriaci by sme mali ísť príkladom ostatným členom spoločnosti. Potrebujeme zmeniť naše zmýšľanie.

Áno, človek je centrom stvorenstva, ale zároveň je aj služobníkom Stvoriteľa.

Preto musíme stále hľadať správny vzťah medzi človekom a prírodou.