Odložíme na potom?

Rozhodol som sa, že vstúpim do klubu prokrastinátorov. Ale asi až na budúci týždeň. Schuti som sa zasmial, keď som tú anekdotu prvý raz počul. Menej veselé je, že odzrkadľuje náš život.
Martin Kramara 26.10.2021
Odložíme na potom?

Riešime okamžité záujmy. A na neskôr odkladáme ostatné, hoci dôležitejšie. Na Misijnú nedeľu som krstil dcérku známemu. Po krste ma prekvapil s prosbou: „Ešte mi pomôž so staršou. Na jej škole sa len dvaja prihlásili na náboženstvo, takže to ani neotvoria. Chce ísť na sväté prijímanie, čo teraz?“

Pozeral som na neho a premýšľal, že keď sme my chodili do školy, možno dvaja v ročníku sa na náboženstvo nehlásili. Čoraz častejšie počúvam, že ľudia krstiť nechcú, nech sa dieťa rozhodne, keď bude dospelé. Odkladá sa. Začne to duchovným životom. Neskôr sa budem modliť...

A nasleduje strata viery. Lebo to je pravá príčina, pre ktorú niekto povie, že nechce dať pokrstiť, nech sa dieťa rozhodne. Takí rodičia už v Krista neveria. Kardinál Tagle nedávno povedal, že Európa sa stáva misijným územím. Chcel som mu protirečiť, veď v Ázii sa ku Cirkvi hlásia len 3 percentá ľudí.

Ale uvedomil som si, že realita mu dáva za pravdu. Nielen čo sa týka sviatostí.

Pohľad na to, čo sa v našej spoločnosti spustilo, keď do parlamentu prišiel návrh dať matke o dva dni viac na rozmyslenie, či chce ozaj ísť na potrat, na tú zlosť a nekultúru, ktorá sa bezbreho rozliala na predkladateľku návrhu, ukazuje, kde žijeme.

Neodkladajme na neskôr praktizovanie viery! Ani v kostole, ani v spoločnosti. Keď som bol ráno v obchode po chlieb, všimol som si palety tovaru k „dušičkám“. Obchodníci nepremeškajú príležitosť. O to skôr my: neodkladajme na potom, ale využime spomienku na zosnulých, aby sme vo viere o večnosti živým svedčili.