Odpadkový kôš

Predseda Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE) kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, na nedávnych Európskych katolíckych sociálnych dňoch v Bratislave povedal: „V encyklike Fratelli tutti nás pápež František vyzýva, aby sme sa vzopreli individualizmu a svetu vyhadzovania.“ Lebo ako čítame v danej encyklike, takýto spôsob života – ktorý, žiaľ, aj my kresťania neraz vedieme – v nás nebadane vykoreňuje citlivosť, spolupatričnosť, zodpovednosť a vďačnosť.
Jozef Kozák 29.03.2022
Odpadkový kôš

Kardinál Hollerich dodal, že nedostatok detí zapríčiňujúci starnutie populácie i  odkázanosť starých ľudí na bolestnú samotu implicitne vyjadruje, že všetko sa končí nami, že sa rátajú len naše individuálne záujmy. „Tak sa predmetom vyhadzovania nestáva iba jedlo, ale často aj samotné ľudské bytosti.“

Takéto jasné pomenovanie by nás nemalo nechať bez reakcie. Nedajbože, iba pri konštatovaní: tak to je, čo ja s tým zmôžem? Potom by sme dospeli k tomu, na čo upozorňuje pápež František – dnes vieme dobre analyzovať, ale tým sa to, žiaľ, neraz končí.

My všetci, ktorí tieto slová počúvame a uvažujeme o nich, sme pozvaní o daných veciach nielen hovoriť, lež na dobré výzvy aj reagovať. Áno, mnohé sa už za posledné roky zmenilo. Viac triedime odpadky, lepšie zálohujeme, silnejšie počuť hlasy týkajúce sa ekologických tém.

Popritom však nesmieme zabúdať na človeka a jeho hodnotu, ktorú mu dal sám Boh. Nie sme ekologickými či sociálnymi aktivistami. Sme Boží ľud. Kardinál Hollerich to jasne pomenoval: „Európa potrebuje svedectvo všetkých ľudí, ktorí berú evanjelium vážne.“