Pápež prichádza

O necelé dva mesiace príde na Slovensko pápež. Ako sa na jeho návštevu pripraviť, čo od neho samotného očakávať? Predpokladám, že vzplanú zbytočné negatívne vášne, či na strane sekulárnych médií, alebo aj medzi veriacimi.
Juraj Tóth 27.07.2021
Pápež prichádza

Ale František je integrujúcou osobnosťou – nerozdeľuje, spája. Preto viac ako horieť pomyselným spravodlivým hnevom je lepšie si prečítať a zamyslieť sa, ako krásne spája evanjelium s aktuálnymi výzvami.

Ako príklad môžem uviesť časť jeho príhovoru Pápežskej akadémii vied z roku 2016: „Vyrástli sme v modernom svete a považujeme sa za vlastníkov a pánov prírody, pričom si myslíme, že sme oprávnení drancovať ju bez ohľadu na jej skrytý potenciál a zákonitosti vývoja... mali by sme byť skôr spolupracovníkmi pri ochrane a rozvoji života a biodiverzity planéty.

Ekologická premena, ktorá je schopná podporovať a uskutočňovať trvalo udržateľný rozvoj, už vo svojej podstate zahŕňa jednak úplné prevzatie našej ľudskej zodpovednosti, pokiaľ ide o stvorenie a jeho zdroje, jednak hľadanie sociálnej spravodlivosti a prekonanie nemorálneho systému, ktorý vedie k biede, nerovnosti a vylúčeniu.“

Všimnime si, že František vidí priame spojenie egoistického vzťahu k prírode s egoizmom voči ľuďom a vytváraniu zbytočnej biedy a sociálnej nespravodlivosti. Je to ten istý egoizmus, ktorý prekonáva láska evanjelia. Boh miluje všetko svoje stvorenie a sám sa stal jedným zo stvorení, človekom.

Akými katolíkmi máme podľa Františka byť? Ak bojujeme za zachovanie hodnôt evanjelia, musíme to robiť celostne, nestačí len chrániť prírodu, a pritom nenávidieť ľudí s iným názorom. Pokoj medzi Bohom a človekom, pokoj medzi ľuďmi navzájom je programom na najbližšie dni.