Píšme pravdivo

Komunálne voľby sa skončili. Víťazi sú jasní a ľudia od nich budú čakať konkrétne skutky. Ako pred každými voľbami aj tentoraz im predchádzala kampaň. Niekde bola tvrdšia a niekde nie. Isté je to, že aj v tejto kampani zohrali svoju úlohu všetky typy médií a dnes už aj sociálne siete.
Ľudovít Malík 13.11.2018
Píšme pravdivo

Kto mal čas a sledoval to, mal veľký problém sa v informáciách zorientovať. No hlavne overiť si, čo je a čo nie je pravda. A práve v tomto najčastejšie my novinári ako ľudia zlyhávame.

Človek si kladie otázku, či novinárska etika má ešte dnes zmysel. Každé médium sa oháňa profesionálnym prístupom, etickým kódexom, ale skutočne sa týmito zásadami aj riadime?

Ako veriaci katolíci by sme mali. Upozornil na to nedávno aj Svätý Otec František, ktorý novinársku prácu nazval záväzkom a úlohou. Nie je to teda hocijaká práca.

Papier síce veľa znesie, ako sa hovorí, ale zároveň máme zodpovednosť za to, čo publikujeme, pretože niekedy môžeme doslova ovplyvniť osud človeka či väčšej skupiny ľudí.

Novinárska etika nie je nejaký abstraktný pojem, ale vedomá zodpovednosť za slovo. Spoločnosť sa veľmi rýchlo mení a my musíme byť pripravení reagovať v kresťanskom duchu, v duchu pravdy.

Je potrebné písať pravdivo a v medziach slušnosti. Znižovanie sa k polopravdám či vulgarizmom by nemalo byť vo výbave kresťanského novinára.

A znova si pomôžem slovami pápeža Františka, ktorý povzbudzuje kresťanských novinárov, aby si vyprosovali parúziu, úprimnú priamosť, ktorá pochádza od Ducha Svätého.

Elektronické médiá a sociálne siete sú preplnené informáciami, ktoré sú často polopravdou, alebo dokonca klamstvom. Preto musíme hovoriť o pekných veciach, o skutočných vzoroch laikov i zasvätených. Pamätajme, že žurnalizmus robíme pre ľudí a nie pre majiteľov.