Po stopách svätého Jozefa

Nové invokácie, ktoré boli schválené do Litánií ku cti svätého Jozefa, sú výborným podnetom pre duchovný život kresťana. Je ich sedem, pochádzajú zväčša z výrokov pápežov. Počas uplynulého víkendu sa ladilo ich znenie v jazykoch, aj v slovenčine, aby čo najlepšie zodpovedali latinskému originálu.
Martin Kramara 04.05.2021
Po stopách svätého Jozefa

Pri tejto príležitosti som mal vďaka komunikácii s našimi odborníkmi možnosť nad obsahom invokácií viac uvažovať. Nenapíšem ich sem, ale nájdite si ich, prosím, a vložte do svojho rozjímania i modlitieb.

Mne pripomenuli, že Boh ani svojmu Synovi ľudský život neuľahčil. Nedostal žiadne privilégiá. Skôr naopak. Otec dopustil, aby Kristus na vlastnej koži zažil chudobu, prenasledovanie, utrpenie. Ale dal mu svätého Jozefa.

On ho sprevádzal a chránil. Služba Ježišovho pestúna, ktorý vo Svätom písme nič nehovorí, ale potichu koná, je nesmierne povzbudzujúca a inšpiratívna. Totiž práve v ťažkých chvíľach sa ukazuje ľudský charakter.

Veľa, preveľa v tom odhalil rok pandémie, všakže? Lebo kým bolo všetko v poriadku, vedeli sme robiť dobrý dojem. Čo sa však ukázalo v náročných situáciách, pod tlakom? Nejeden povrchný stratil sebaovládanie...

Ale túžiaci po čnosti aj ťažkú skúsenosť prijal ako príležitosť. Na rozmýšľanie, na službu, na pokánie, na zmenu zmýšľania. Plný čností, v biblickom vyjadrení „človek spravodlivý“ – svätý Jozef – nám znovu ponúka nenápadný, avšak skutočne vzácny príklad.

Vzor toho, že akákoľvek ľudská skúsenosť sa dá pretvoriť – bez veľkých rečí – vytrvalým úsilím o konanie dobra. Kiež obnovená modlitba Litánií ku cti svätého Jozefa nájde miesto v každej rodine a v každej domácnosti!