Poďakovanie

Od vypuknutia vojny na Ukrajine ubehol mesiac. Denne sme zaplavení informáciami o bojoch, o stratách na ľudských životoch a  mnohí ich sledovanie kvôli duševnému zdraviu obmedzili či zrušili. Otázka, ako si zachovať zdravý rozum v tejto situácii, však stále visí vo vzduchu. Môže byť riešením izolovanie sa? Asi nie.
Ľudovít Malík 22.03.2022
Poďakovanie

Jedným z riešení je konanie dobra, konkrétne nejaká forma pomoci utečencom z Ukrajiny. Dobrom premáhať zlo sa snažia aj mnohé katolícke charitatívne organizácie, farnosti i jednotliví veriaci. Ich práca zostáva často neviditeľná, no teraz si ju všimli aj mainstreamové médiá a dokonca aj štátni predstavitelia.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová to pri otvorení Európskych katolíckych sociálnych dní v Bratislave vyjadrila takto: „Som rada, že v prvej línii pomoci sú aj viaceré katolícke organizácie.

Chcem využiť túto príležitosť na poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ale aj ich rodičom, učiteľom, katechétom či duchovným, ktorí mladých ľudí trpezlivo vedú k solidarite, porozumeniu a k skutočnej láske k blížnemu.“

Na prezidentku, jej konanie či politickú orientáciu môžu byť rozličné názory, ale poďakovanie katolíckym inštitúciám z úst jedného z najvyšších predstaviteľov štátu je potrebné oceniť. Hoci sa podľa správ v médiách s katolíkmi akoby nerátalo – minimálne nie sú menovaní –, my sme tu a aj my tvoríme tento štát, tento národ.

A  nie sme pasívni, nie sme ukrytí, ale pracujeme pre dobro nášho národa a spolupracujeme so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Azda je poďakovanie prezidentky znamením, že sa na to v budúcnosti nezabudne.