Politika sa týka aj nás

Blížia sa komunálne voľby a minimálne z jedného uhla pohľadu sú pre nás voličov dôležitejšie ako parlamentné či prezidentské voľby. Volíme si totiž spomedzi kandidátov, ktorých väčšina z nás pozná, žijú v našom meste, obci, regióne a máme na nich priamejší dosah. Nejde o menej významné voľby, skôr naopak, dotýkajú sa všetkých.
Ľudovít Malík 24.10.2022
Politika sa týka aj nás

V našej spoločnosti, prakticky od pádu totality, sa pri voľbách neustále vynára otázka kresťanských politikov. U veriaceho človeka ide o dôležitú otázku.

Samozrejme, realita je komplexnejšia a mnohí z nás sa už neraz popálili, keď podporili niekoho, kto nakoniec konal inak, ako hovorí evanjelium alebo aké očakávania sme do neho vkladali.

Preto sa znova vracia otázka: má ísť kresťan do politiky? Osobne si myslím, že odpoveď na túto otázku je zrejmá: áno, má ísť do politiky. Logicky ale prichádza na jazyk druhá otázka: aký má byť tento kresťan?

A tu je odpoveď zložitejšia. Totiž nie každý, kto sa označí za kresťana alebo o sebe vyhlasuje, že má za sebou všetky sviatosti, či oháňa sa dedičstvom našich otcov, je v skutočnosti aj praktizujúcim kresťanom. Preto sa na veriacich politikov kladú ešte väčšie nároky.

Nie je vôbec jednoduché zosúladiť osobnú vieru a kresťanský život s politikou tak, aby bol človek hodnoverný, uveriteľný. Lebo len samotné označovanie za kresťana pri politikovi vôbec nestačí.

Na kresťanského politika je potrebné dozrieť osobne i angažovaním sa vo verejnom priestore. A to chce čas. Politika totiž definuje verejný život spoločnosti, a ak sa v nej vyprofiluje skutočný kresťan, môže to prispieť k jej dobrému vedeniu i skultivovaniu.