Potrebujeme zasvätených

Druhý február je v našej rodine sviatkom, oslavujeme narodenie nášho najstaršieho syna. Ale nezabúdame ani na cirkevný sviatok Obetovania Pána, s ktorým je spojený Deň zasväteného života. Pamätám si dobre, ako tento deň slávili zasvätení spolu s pápežom svätou omšou vo vatikánskej bazilike. Vždy to bola silná chvíľa.
Ľudovít Malík 25.01.2022
Potrebujeme zasvätených

Mne osobne sa Deň zasväteného života spája aj so zasvätenými, ktorých som mal možnosť spoznať počas môjho doterajšieho života. A bolo ich dosť, či už zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Každý z nich svoje zasvätenie prežíval originálnym spôsobom.

V poslednom období som si častejšie spomenul na dvoch rehoľníkov, ktorí ma sprevádzali mojím detstvom a mladosťou. Už nie sú medzi nami, ale svedectvo ich zasväteného života bolo pre mňa tým, čo ma ovplyvnilo na celý život.

Prvý z nich bol asketicky vyzerajúci vysoký muž, ktorý obetoval zdravie pre duše veriacich. Mal vážne zdravotné problémy, pre ktoré mal často silné bolesti. Napriek tomu bol vždy ochotný vypočuť, povzbudiť a vyspovedať.

Jeho rady boli otcovské, a aj keď väčšiu časť svojho života pôsobil v totalite, a teda tajne, po jej páde dokázal s otvorenou mysľou a odvahou prijímať nové situácie. Druhý bol mladší, ale rovnako zapálený rehoľník.

Nemal veľký temperament, ale na druhej strane veľa trpezlivosti a vytrvalosti. A čo mali títo dvaja zasvätení spoločné? Veľa sa modlili, boli poslušní predstaveným a vynikali trpezlivým znášaním svojich chorôb. Nech máme čo najviac podobných zasvätených.