Prečo úcta k vedcovi a učiteľovi?

Váhame nad touto otázkou? Dobrý učiteľ a vedec musel vo svojom živote vybudovať priestor pre viaceré danosti a osobné vlastnosti.
Marek Šmid 20.04.2021
Prečo úcta k vedcovi a učiteľovi?

Logický kruh celého obrazu vedca a učiteľa mi uzatvára vzácna séria troch z nich.

Prvou z trojice daností dobrého učiteľa i vedca je jeho úcta a bázeň k pravde. Bádanie vedca je objavovaním kamienkov mozaiky, ktorá zobrazuje a vysvetľuje realitu. Učiteľ, využívajúc svoje skúsenosti vedca, obrusuje tieto kamienky v diskusii so študentmi tak, aby čo najlepšie do seba zapadli.

Druhou z tejto trojice daností je neustále zdieľanie ako opak izolovanosti a uzatvárania sa do seba. Tým sa učiteľ a vedec podieľa na vytváraní spoločenstva ako opaku skupiny osamelých ľudí.

Každá publikácia vedca či jeho vystúpenie na konferencii znamená otvorenie sa, hoci aj s rizikom kritiky. Každá minúta vyučovania znamená zdieľanie svojich názorov so študentmi, zdieľanie samého seba. Cestou k pravde sa vedec i učiteľ stávajú mediátormi medzi ľuďmi.

Treťou z trojice prirodzených daností učiteľa a vedca je ich altruizmus. Nikoho, samozrejme, nemám právo hodnotiť, ale dobrému vedcovi a učiteľovi nemôžem odoprieť to, čo je im prirodzené.

Tak ako staviteľ má pred sebou zhromaždený stavebný materiál, ktorému dá neskôr užitočnú podobu a účel, aj vedec a učiteľ buduje vážne kompaktné dielo poznania a budovania osobnosti človeka. Tým, že sa delí o pravdu, prispieva k nej; lepšie povedané, ku kvalite života ľudí, ktorých formuje touto pravdou.

Namiesto rezignácie vôľa; namiesto prázdnoty nádej; namiesto úteku dokončenie diela. Dobrého učiteľa a vedca vždy charakterizuje záujem o vec a o iných ľudí.