Prístup k duchovnej službe

Nie som epidemiológ ani kňaz alebo štátnik zodpovedný za ochranu ľudí pred epidémiou spôsobenou koronavírusom. Vďaka všetkým, čo pomáhajú.
Marek Šmid 16.03.2021
Prístup k duchovnej službe

Viete však, že vo vzduchu visí a v rozhovoroch beží otázka, či je alebo nie je správne zamedziť bohoslužbám a cestám za poskytovaním, prípadne prijímaním duchovnej služby z dôvodu ochrany proti vírusu?

Jeden môj študent mi nedávno zaujímavo odpovedal na otázku, aký odbor vedy by sa mal v týchto dňoch založiť: integrovaná epidemiológia. Pochopil som, že mu nejde o presnosť vyjadrovania, ale o myšlienku. Hovoríme stále o fyzickom zdraví a materiálnych prostriedkoch.

Iste, musíme o tom hovoriť. Ale náš život sa tam nekončí a dokonca sa tam nekončia ani jeho podstatné podmienky. Sme trojrozmerní: fyzickí, duševní aj duchovní. Ak neberieme ohľad na všetky tri súčasti nášho bytia, nefunguje naplno ani jedna z nich a zvyčajne nie sme šťastní.

No a keď sme frustrovaní a naľakaní, ani zdravie si spravidla neudržíme. Strach, závislosti, depresie, smútok, agresivita majú v prostredí pandémie zelenú. Áno, možno tak, ako aj altruizmus a pomoc. Záleží na nastavení, na pohľade a vnútornej nádeji.

Máme rôzne vnútorné postoje, ale každý máme v sebe niečo také, čo nám dáva chuť a silu žiť. No a napríklad človek, ktorý je presvedčený, že nás Stvoriteľ miluje ako prvý a bez ohľadu na naše zásluhy, chce mu dať na to svoju odpoveď.

Prostriedky spojenia s ním, všetky prejavy presvedčenia sú preňho životne dôležité, nie sú len vedľajším rozptýlením. Chráňme sa, ako to ide, len aby sa na toto nezabudlo pri výpočte životne dôležitých vecí v čase pandémie.