Putovanie človeka

Od chvíle, keď sa človek vzpriamil a začal kráčať po dvoch nohách, chôdza sa stala jednou z podstát ľudí. A od tej istej chvíle sa našou neodmysliteľnou súčasťou stalo aj putovanie. Putovanie za obživou, putovanie za lepšími životnými podmienkami, putovanie za prácou.
Ľudovít Malík 21.06.2022
Putovanie človeka

Náboženstvá a viera priniesli ďalší rozmer putovania, a to putovanie, ktorého dôvodom bolo náboženstvo, zážitok viery, putovanie ako obeta, ale aj ako pokánie.

Dnešný človek má k dispozícii dopravné prostriedky, ktorými sa dokáže presúvať cez oceány a kontinenty v priebehu niekoľkých hodín, a celkom logicky kladie otázku: prečo sa vydať na púť? Pamätám si, ako sa niektorí kolegovia pred rokmi čudovali, prečo idem do Santiaga de Compostela peši.

Boli dokonca ochotní zaplatiť mi letenku. Sám som nevedel, čo táto púť u mňa spôsobí. Dnes môžem povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Púť je mimoriadny dopravný prostriedok na návrat k sebe samému. Je to prostriedok byť sám so sebou, stíšiť sa, nájsť svoj nový rytmus v každodennom hektickom životnom štýle.

Pre veriaceho človeka to môže byť aj príležitosťou na reštart duchovného života. Na Slovensku sa často púť chápe ako jednodňová záležitosť, ako účasť na svätej omši na niektorom z pútnických miest. Aj z takejto púte môžeme získať veľa pre seba i pre naše vzťahy, ktoré každodenne žijeme.

Púť teda neobchádza ani človeka 21. storočia. Skôr by som povedal, že je to naopak. „Moderný človek“ môže vo svojej hlbokej minulosti objavovať to, čo bolo doňho vložené – že život každého z nás je putovaním s konečným cieľom v Bohu.