RennAIsance

Na záver februára sa vo Vatikáne uskutočnilo zaujímavé stretnutie. Na prvý pohľad bežná plenárka jednej z pápežských akadémií, akých býva začiatkom roka niekoľko. Tentoraz však s témou a so záujmom, aký si nik nepamätá.
Martin Kramara 03.03.2020
RennAIsance

Ilustračná snímka: ingimage.com

Pápežská akadémia pre život zorganizovala špeciálny deň o umelej inteligencii. A pozvala predstaviteľov Microsoftu, IBM či FAO, aby v Ríme podpísali etickú deklaráciu.

Ak v minulosti dosahoval počet prihlásených na podujatia akadémie jednu či dve stovky, tentoraz sa zdesaťnásobil. Problematikou umelej inteligencie sa akadémia založená Jánom Pavlom II. začala zaoberať kvôli otázkam, ktoré - metaforicky vyjadrené - vzišli z takzvaného Silikónového údolia, teda z prostredia IT priemyslu.

Nové formy automatizácie a snahy o vytvorenie algoritmov rozhodovania privádzajú vedcov a technológov do situácií, keď si kladú otázky, aké kritériá stanoviť, aby tieto systémy zostali v službe človeku, a nevymkli sa spod kontroly.

Kde sú východiská toho, čo je ľudské, čo máme spoločné a čo dokážu akceptovať všetky kultúry, aby bolo možné globálne spolupracovať? Aké pravidlá prijmú Američania, Európania, Aziati, Austrálčania aj Afričania? Čo sú oporné body pre etiku umelej inteligencie, aby sa nestala nástrojom vykorisťovania?

Informačná a technologická moc tých, ktorí majú v rukách prostriedky, sa bez pravidiel môže rozvinúť do nových foriem obrovskej nespravodlivosti. Toto si strojcovia umelej inteligencie uvedomujú (lepšie povedané ich zodpovedná časť), preto sa obzerajú, kde vziať pravidlá.

Z prostredia Vatikánu, od špecialistov na bioetiku, prilieta prvá lastovička, volajúca po transparentnosti, inklúzii, zodpovednosti, nestrannosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a ochrane súkromia, teda po takej etike, ktorá zaručí prínos umelej inteligencie pre všetkých, a predíde škodám, ktoré si dnes nevieme predstaviť.

Aj toto je vážna téma kultúry a ochrany životy. Dúfajme, že bez odozvy a záujmu nezostane ani na Slovensku.