Rozmery našej doby

Doba sa mení a s ňou aj ľudské poznanie. Mnoho skúseností roľníka je pre obyvateľa moderného mesta zbytočných a predovšetkým nezrozumiteľných.

František Kavecký 15.08.2023
Rozmery našej doby

Veľa dnešných tridsiatnikov nevedelo pochopiť, že sloboda pohybu nebola vždy samozrejmá, až kým sa opäť nevytýčili hranice štátov pre pandémiu COVID-19.

Dnešným deťom je tiež ťažké vysvetliť význam príslovia „Šuster, drž sa svojho kopyta!“, lebo netušia, čo je obuvnícke kopyto ani kto je šuster. Tak je to aj s vážnejšími vecami.

Príslovie „Sýty hladnému neverí!“ vystihuje rozmer dnešnej doby. Skutočný hlad väčšina z nás nezažila už desaťročia, pitná voda je samozrejmosť, rovnako ako mier. No nie všade.

Práve som sa vrátil z Balkánu, kde sa povojnové jazvy už síce zaceľujú, ale bolesť v srdciach je stále silná. „Keď je koze dobre, ide na ľad tancovať!“

Stáročia skúseností zhustených do tohto príslovia hovoria, že človek oprostený od všedných starostí stráca čas zbytočnosťami.

Pokoj, dostatok jedla či lekárska starostlivosť sú dary, ktoré si nevážime, lebo sme už dlho nezažili ich absenciu. Pokoj má veľa rozmerov – od toho osobného až po pokoj vo svete.

V ostatných dňoch sa nám nedostáva ani jedného. Dynamicky rastie počet ľudí, ktorí hľadajú pomoc v medikamentoch a utiekajú sa k východnej filozofii a meditácii namiesto toho, aby siahli po ruženci.

Nepoznám účinnejší prostriedok na získanie vnútorného pokoja ako sústredenú modlitbu. Ak budeme prosiť o pokoj vo svete, možno nás Boh vypočuje aj v tomto smere.