Sčítanie ako výzva

Sčítanie obyvateľstva je dôležitou udalosťou nielen pre tých, ktorí majú radi štatistiku a matematiku. Je dôležité pre štát, spoločnosť a aj Cirkev. Môžeme si povedať, že ide „len“ o čísla, no sú to čísla, v ktorých zároveň dokážeme vidieť trendy rozličného charakteru.
Ľudovít Malík 01.03.2022
Sčítanie ako výzva

V súvislosti s cirkvami môžeme pozorovať, či počet veriacich, ktorí sa k niektorej cirkvi hlásia, rastie alebo klesá, prípadne koľko ľudí označí, že sú bez vyznania. Výsledky posledného sčítania priniesli zmeny v počte veriacich, ktorí sa prihlásili k niektorej z  registrovaných cirkví.

Prakticky u všetkých cirkví počet veriacich klesol. Je ale potrebné poznamenať, že sčítanie nerieši otázku, či niekto svoju vieru aj praktizuje a akým spôsobom. V sčítaní ide skôr o to prihlásiť sa k niektorej z cirkví ako vyjadrenie svojej identity či príslušnosti k skupine ľudí.

Jedna z  tendencií, ktorá sa po sčítaní ukázala, je, že podľa matrík Katolíckej cirkvi sa počet pokrstených zvyšuje, no počet dospelých katolíkov klesá. Môžeme tu vidieť, že časť ľudí berie krst ako kultúrnu udalosť, a keď dospejú, od Cirkvi odídu.

Natíska sa viacero otázok, ale asi najdôležitejšou z  pohľadu Cirkvi je: čo máme robiť, aby dospelí kresťania z Cirkvi neodchádzali? Čo máme robiť, aby v nich viera žila?

Sú to otázky, ktoré by sme si ako Cirkev mali klásť vždy, nielen kvôli výsledkom sčítania obyvateľstva. A tu nám až prorocky prichádza na pomoc pápež František a jeho synodálna cesta. Je to tiež spôsob, ako oživiť naše spoločenstvá a pomôcť viere tých, ktorí sú vlažní.