Škola, astronómia a kresťanstvo

Tohtoročný začiatok školského roka nám môže poslúžiť na zamyslenie, ako spoznávanie sveta pomáhalo a aj dnes pomáha nášmu prežívaniu a ohlasovaniu viery. Podľa slov svätého Augustína stvorenie, svet a vesmír sú knihou priamo napísanou Bohom.
Juraj Tóth 08.09.2020
Škola, astronómia a kresťanstvo

Tento rok bude na školách isto nezvyčajný. Skúsme si predstaviť, že by sa napríklad na teologických fakultách začínalo v prvých ročníkoch netradične, s výučbou astronómie. Paradoxne, nebolo by to vôbec netradičné.

V stredoveku jedným zo siedmich predmetov na univerzite, ktorý museli všetci študenti zvládnuť predtým, než mohli začať študovať filozofiu a teológiu, bola astronómia. V Augustínových dobách z dôvodu obrany viery cirkevní učitelia museli mať aktuálne poznatky o fyzikálnom svete.

Ako sám svätec píše okolo roku 400: „Aj kresťan vie niečo o Zemi, nebesiach a ostatných častiach tohto sveta, o pohybe a dráhach hviezd aj o ich veľkostiach a relatívnych polohách, ako aj o predvídateľných zatmeniach Slnka a Mesiaca, o cykloch rokov a ročných období... a drží sa týchto poznatkov, pretože rozum a skúsenosť mu hovoria, že je to tak.

Keď v dnešných časoch počuje neveriaci rozprávať kresťana o týchto veciach nezmysly v snahe vysvetľovať Sväté písma, je to nebezpečné a pohoršujúce. Mali by sme použiť všetky prostriedky na to, aby sme predišli takejto trápnej situácii, v ktorej ľudia poukážu na obrovskú neznalosť kresťana a pohŕdavo sa mu vysmievajú.“

Ako môže pôsobiť kresťanské svedectvo vierohodne, keď si niekto nedá námahu na štúdium základných poznatkov o svete a zároveň o ich súlade s vierou v učení Cirkvi - či už prostredníctvom učenia svätých, alebo cirkevných dokumentov z nedávneho obdobia?

Aby sme tomu predišli, prajem všetkým študentom a nielen im veľa radosti z poznávania nekonečnej múdrosti v prírode a málo trápnych situácií v novom školskom roku.