Slepá ulica

Nie je nezvyčajné, že pri jazde autom vojdeme do slepej uličky. Niekedy si nevšimnime včas označenie. Inokedy uveríme, že cestu dobre poznáme, že ju prejdeme s úplnou ľahkosťou a všetkých prekvapíme dobrou skratkou.
Jozef Kozák 18.01.2022
Slepá ulica

Výsledok však nebýva príjemný. Po rozpoznaní pravdy nastáva neraz nekonečné cúvanie či obrátenie vozidla a pri pohľade spolujazdcov a okolia veľakrát aj pocit hanby. Túto skúsenosť ale nemáme len pri jazde vo vozidle. Stáva sa nám to aj pri ceste životom.

Niekedy prehliadneme moment, že sme zle vykročili, inokedy statočne uisťujeme seba i okolie, že toto je „skratka“ a „lepšia cesta“ k cieľu. Výsledok býva podobný ako v tom aute. Aj pri pohľade na svätého Pavla a jeho obrátenie sa o tom uisťujeme ešte viac. On, vzdelaný a nábožný muž. Horlivý Žid.

Túžiaci po pravde a po obrátení iných, po rokoch rozpoznáva, že to, čo žil, čomu uveril, z čoho bol nadšený, nie je pravda. Nedošiel však na to sám. Ani vlastným uvažovaním, ani čítaním či rozhovormi s inými. Jeho obrátenie bolo výlučne Božou milosťou.

To si musia uvedomiť obe strany, aj tí, čo potrebujú obrátenie, aj tí, ktorí sú už obrátení. Je to Boží zázrak, milosť. Nič iné! Neviem, v akej uličke sa aktuálne nachádzate. Viem len jedno: prosiť spolu s vami Boha, aby sme milosť obrátenia zažívali mnohí.

Aj my, ktorí sme v Cirkvi a hlásime sa k Ježišovi, aj tí, ktorí Ježiša, jeho Cirkev a jeho učeníkov prenasledujú a zosmiešňujú. Nikto si totiž bez obrátenia nezamiluje Pravdu, ktorou je Boh sám, a nikto bez Božej milosti nemôže ísť dobrou uličkou.