Sloboda voľby

Vo svojom kňazskom živote najradšej slávim Eucharistiu. Pre mňa je najväčším Ježišovým darom. Vnímam ju ako obetu, pokrm, Pánovu prítomnosť, ale aj ako prostriedok nášho zjednocovania. Často pri Eucharistii myslím na Ježišovu prosbu, „aby všetci boli jedno“. Trápi ma, že v súvislosti so zavedením možnosti prijímať Eucharistiu aj na ruku sa z tohto veľkého daru jednoty pre niekoho stal nástroj rozdelenia. To určite naši biskupi nechceli!
Peter Beňo 07.06.2022
Sloboda voľby

Vyrastal som v Cirkvi, ktorá bola formovaná Ježišovým učením cez apoštolov a ich nástupcov. Prečo dnes niektorí, aj z radov kňazov, robia z Ježišovej Cirkvi cirkev vizionárov? Nebudeme akceptovať rozhodnutie biskupov o možnosti prijímať Eucharistiu aj na ruku, lebo nejaká vizionárka povedala, že je to ťažký hriech?

Ak sa pred dvetisíc rokmi Ježiš ako Boží Syn nebránil vstúpiť do maštale a dal sa položiť na seno, myslím si, že sa nebráni ani položeniu do ľudských rúk. Prečo by ruka mala byť menej dôstojná na prijatie Ježiša ako jazyk?

Veď rukami robíme viac dobra ako jazykom. To mi ešte nikto nevysvetlil. Kde je potom náuka o inkarnácii? Ježiš dal moc nad Eucharistiou apoštolom, keď im povedal „toto robte na moju pamiatku“. Náš Pán ani raz nepovedal: „kto počúva vizionárov, mňa počúva“.

Apoštolom však povedal „kto vás počúva, mňa počúva“, aby potvrdil ich autoritu. Týmto ich poveril, aby oni a ich nástupcovia stanovili zákony a pravidlá, podľa ktorých má Cirkev žiť ako ľudské spoločenstvo.

A oni povedali, že obidva spôsoby sú rovnocenné – teda jazyk je rovnako dôstojný ako ruka. Neobhajujem len jedno či druhé. Obhajujem slobodu voľby a autoritu biskupov.