Som závislý

Pán farár, akú výzdobu dáme do kostola? Akú farbu dáme do pastoračnej miestnosti? Budeme zatepľovať? Niekedy sú takéto otázky namieste, inokedy hovoria o závislosti od toho, „čo povie farár“. A to je, žiaľ, len krok k javu s nemilým pomenovaním klerikalizmus. Pán farár rozhoduje o všetkom.
 

28.02.2023
Som závislý

Niekedy preto, že ho v tom laici nechali, inokedy preto, že iba on sám vo svojom egu a pýche „vie“, čo je najlepšie – od výchovy, politiky, ekonomiky až po Boží plán vo svete.

Pápež František však povedal: „Povedzme to jasne: laici nie sú naši sluhovia ani naši zamestnanci. Nemusia opakovať ako ,papagáje‘ to, čo hovoríme.“

A pokračuje: „Laik je učeník Ježiša, je tvoj brat! Preto je namieste väčšia spolupráca a ocenenie laikov.“ Má pravdu. Závislosť od „neomylného a bezchybného kňaza“ nás už viackrát priviedla do slepej uličky.

Či v otázkach školskej výchovy a katechézy, financovania Cirkvi, hodnotových otázkach alebo aktuálne v preddavkových (v niektorých farnostiach likvidačných) platbách za plyn a elektrinu.

No aj závislosť od laikov, kontaktov a vzťahov má mať svoje limity. Ideálnu mieru tu pápež nazýva spolukráčaním, spoluzodpovednosťou. Veriaci laici nie sú v Cirkvi len „hosťami“, sú v nej doma, preto sú aj povolaní starať sa o svoj dom.

Arogancia moci či žitie v bubline sú totiž nešťastím. A predsa je jedna závislosť, ku ktorej by sme sa mali priznávať všetci, dokonca ju s radosťou pestovať. Závislosť od Ježiša. On nám totiž okrem iného pomôže rozlíšiť aj to, ktorý talent laika či zasväteného má v danej chvíli poslúžiť Cirkvi a osláviť Pánovo meno.