Učiteľ storočia

Benedikt XVI. si počas svojho života získal mnoho prívlastkov a nálepiek – od pancierového kardinála cez pápežovho strážneho psa až po tichého pápeža. Po celý život ho obklopovali oddaní zbožňovatelia i neúprosní kritici. No on vďaka vnútornej slobode a  pevnému presvedčeniu neohrozene kráčal vlastnou cestou odkrývania pravdy a hľadania Krista. Hoci dosiahol najvyššie cirkevné posty, jeho jedinou životnou ambíciou bolo byť kňazom, teológom, učiteľom.
Martina Grochálová 03.01.2023
Učiteľ storočia

Veľa sa hovorí o jeho múdrosti, vzdelanosti, ľudskosti i plachosti, no kľúčom k osobnosti Josepha Ratzingera je predovšetkým otvorenosť a vernosť. Prejavili sa napríklad v celoživotných priateľstvách rôzneho druhu, ktoré vďaka čulej korešpondencii udržiaval, aj keď sa stal pápežom.

Ukázali sa v jeho komunikácii so študentmi, ktorých učil premýšľať a diskutovať a ktorí mu zostali verní dlhé roky. Vznikol krúžok žiakov aj inštitút Benedikta XVI. Tajomstvo jeho veľkého a rozsiahleho teologického diela spočívalo vo vernosti v malých veciach.

Tvorbe svojich publikácií venoval krátky čas každý deň. Nepísal rýchlo kvasené traktáty. Jeho knihy sa stali bestsellermi vďaka vyzretým a uváženým textom. S vernosťou napokon súvisí aj spôsob jeho odstúpenia.

Na otázku, či o ňom neuvažoval už skôr, keď prepukli v  Cirkvi viaceré škandály, zareagoval jednoznačne: Odstúpiť nemožno vtedy, keď vrcholia problémy, ale až vtedy, keď sa vyriešia a nastane pokoj.

Benedikt XVI. bol na pohľad útly a nevýrazný, no len málokto ovplyvnil teológiu a  pápežský úrad tak ako on. Bol to učiteľ nášho storočia.