Viera a veda

Predchádzajúcu nedeľu sme si mohli pripomenúť sviatok svätého pápeža Jána XXIII., ktorý podobne ako jeho predchodcovia i pápeži až do súčasnosti podporoval vzťah medzi vedou a vierou. Či už priamou podporou Pápežskej akadémie vied alebo Vatikánskeho observatória.
Juraj Tóth 13.10.2020
Viera a veda

Pri stretnutí s jezuitmi, ktorí spravujú astronomické observatórium v Castel Gandolfe neďaleko Ríma, raz povedal vtedajšiemu riaditeľovi Martinovi McCarthymu, SJ:

„Musíš urobiť dve veci. Prvou je vysvetliť svet vedy Katolíckej cirkvi. Tou druhou je vysvetliť Katolícku cirkev spolupracovníkom vedcom. Myslím, že tú druhú vec robíš oveľa lepšie.“

Pápežovi išlo o vzájomné zblíženie týchto zdanlivo protichodných svetov. S jeho príslovečným humorom vtedajšiemu riaditeľovi jemne naznačil, že pri propagovaní záujmu Katolíckej cirkvi o svet vedy medzi sekulárnymi vedcami robí Vatikánske observatórium dobrú prácu. Ale chýba mu zo strany observatória väčšia aktivita priblížiť veriacim a duchovným Katolíckej cirkvi svet vedy.

Táto situácia sa veľmi nezmenila ani po viac ako polstoročí od spomínaného rozhovoru. Stále veľmi málo veriacich a kňazov rozumie, prečo má Vatikán vlastné astronomické observatórium, kde sa robí vedecký výskum. Vlastne prečo je to tak? Prečo má pápež vlastné observatórium?

Asi preto, prečo má Cirkev nemocnice, sociálne ustanovizne, školy, kde je s človekom vo všetkom, čo je dobré a prirodzené. Sprevádza ľudskú aktivitu a posväcuje ju hlásaním radostnej zvesti, Boh miluje človeka a celý svet mu daroval, aby ho spoznával, miloval a spravoval.

Zvlášť v minulosti nastali strety a vzájomné nepochopenia medzi Cirkvou a svetom vedy. Preto je Vatikánske observatórium veľmi dôležitým staviteľom mostov medzi týmito dvoma svetmi.