Vlci v ovčích rúchach

Je veľa bolesti a tragédie na tomto svete, ale jedna patrí k tým, ktoré idú až do špiku kostí: ak duchovný zneužije bezbrannosť a vkladanú dôveru detí. Na tomto mieste sa už veľa písalo o zločine sexuálneho zneužívania maloletých duchovnými, no teraz načim túto tému pripomenúť opäť.
Tibor Macák 26.02.2019
Vlci v ovčích rúchach

Ilustračná snímka: ingimage.com

Pápež František, konfrontovaný samými Jóbovými zvesťami z diecéz vo všetkých kútoch sveta, sa rozhodol zvolať mimoriadny, priam krízový samit predsedov biskupských konferencií, rehoľných predstavených, kuriérnych kardinálov, expertov, ale aj zástupcov obetí bezprecedentného zločinu, akým je pedofília zo strany katolíckeho kléru.

Tento zločin sa nijako nedá ospravedlniť tým, že drvivá väčšina kňazov a rehoľníkov žijú verne ideály zasväteného života, sú vzormi hodnými nasledovania, sú soľou zeme a svetlom sveta. „Počúvajme hlasný výkrik malých, ktorí žiadajú spravodlivosť,“ povedal Svätý Otec hneď na úvod samitu a dodal: „Boží ľud hľadí na nás a očakáva, že prijmeme konkrétne opatrenia.“

Žiadne nábožné floskuly, žiadne prázdne deklarácie či zámery, tomuto už nikto neuverí. Pápež opäť prekvapil – nastolil 21-bodový plán konkrétnych krokov, ktoré treba neodkladne urobiť, aby svet uveril, že Cirkev to naozaj myslí vážne s nastolením novej kultúry zodpovednosti za hrozné činy jej duchovných.

Už svätý pápež Ján Pavol II. svojho času vyhlásil: „V kňazstve a v rehoľnom živote niet miesta pre tých, ktorí by chceli robiť zle maloletým.“ Vyzýval pritom klérus, aby prípady sexuálneho zneužívania detí nekryl, aby ich okamžite nahlásil a spolupracoval aj s políciou, pretože toto nie je len porušením Božieho a cirkevného práva, ale v prvom rade kriminálnym činom podľa práva civilného.

Krízový samit vo Vatikáne nemôže zostať len krátkou epizódou v dejinách Cirkvi. Musí byť prelomom s konkrétnymi činmi.