Získali sme slobodu

O niekoľko dní si pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie. Socialistické zriadenie so svojím totalitným a jediným správnym myslením a konaním padlo. Ľudia sa nadýchli slobody, samozrejme, aj s oveľa väčšou osobnou zodpovednosťou, i keď sa to nie vždy musí tak javiť.
Ľudovít Malík 29.10.2019
Získali sme slobodu

Časť Pamätníka Berlínskeho múru. Ilustračná snímka: ingimage.com

K viere či náboženstvu sa môžeme hlásiť slobodne bez toho, aby sme mali problémy v spoločnosti či v zamestnaní. Aj keď, ako som to videl a čítal v posledných dňoch na známej sociálnej sieti, mám niekedy dojem, že sa vraciame o tých 30 rokov späť. Ibaže dnes sa používa iná slovná terminológia.

Tak napríklad pomenujete zlo, hriech, v duchu odsúdiť hriech a milovať hriešnika, a dostane sa vám, že máte zradikalizovaný náboženský slovník.

Učíte deti katechizmus? Odpoveďou je - indoktrinujete deti a učíte ich klamstvám.

Mnohí volajú po odluke cirkví od štátu (mimochodom, tá tu nastala ihneď po páde komunizmu; štát nevstupuje do riadenia cirkví a cirkvi do riadenia štátu) a predpokladám, že myslia na odluku finančnú. Ale mnohí by boli radi, keby štát určoval, čo majú cirkvi učiť na hodinách náboženstva a podľa toho aj menili svoju vierouku.

Po tom všetkom má človek neodbytný pocit, že to už raz niekde počul, len bol trocha mladší, keď bol dovolený iba jediný správny názor.

Tvrdo kritizovaná základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou sa tak ukazuje skutočne ako prozreteľná. Inak podobných zmlúv a konkordátov má Svätá stolica podpísaných s jednotlivými štátmi viac ako dosť.

Pri oslavách nežnej revolúcie preto nezabudnime, aká sloboda je tá pravá.