Zjavenie verzus znamenie

Čo je viac, Zjavenie Pána – keď neprístupný Boh, pôvodca všetkého, čo existuje, sa k nám priblížil ako Dieťa, stal sa človekom a zjavil sám seba, alebo znamenia na nebi, ktoré sú len čerešničkou na torte pri jeho narodení? Prečo nás viac priťahujú vonkajšie veci, naháňame sa za senzáciami, chceme dôkazy Boha vo vesmíre, na zemi? Zjavil sa tak jednoducho a veľkolepo zároveň, že tomu nemôžeme uveriť. Neveríme vlastnej viere, neveríme rozumu ani našim očiam. Pomôžu nám potom vonkajšie znamenia na nebi?
Juraj Tóth 14.01.2020
Zjavenie verzus znamenie


Za nami je čas Vianoc a pred nami nový rok. Ako ho zvládneme? Keď sa Boh prihovára ľuďom, hovorí: „Nebojte sa!“ Prečo sa už nemusíme báť? Prečo už nemusíme riešiť neistotu, čo s nami a celým svetom bude?

Môžeme si pomôcť analógiou. Keď sa rodičia starajú o svoje deti, ony to berú ako samozrejmosť, často si to ani neuvedomujú. Deti žijú v bezstarostnom svete. Podobne je to s nami. Dostali sme sa v našich životoch do súčasnosti a prírodné zákony stále fungujú, už miliardy rokov. Žijeme bezstarostne na našej planéte.

To, že vôbec existujeme a celý svet tiež, je vlastne nepriamym dôkazom, že Pán sa stará. Iste, nevieme zmestiť Boha do nejakého myšlienkového, vedeckého alebo iného dôkazu. V prvom rade to nie je ani možné, preto Boh musel sám prísť a zjaviť vlastnú „slávu“. A navyše, bol by taký dôkaz užitočný? Pomohol by nám v niečom? Zase by sme len museli uveriť, v tomto prípade dôkazu.

Tak načo sa ešte stále zháňame po znameniach Božej existencie, ktoré by nám ju dokazovali? Keď nám nestačí sám Boh a jeho spôsob Zjavenia, myslím, že nám veľmi nepomôžu ani znamenia. Takže, nebojme sa v tomto roku a nech sa nám spoločne darí zamerať sa na podstatnejšie veci.