Zmysel pôstu

Ak by chcel niekto vymenovať dni, v ktoré do kostola chodí najviac ľudí, Popolcová streda by tam určite nemohla chýbať. Hoci to nie je prikázaný sviatok, chrámy bývajú plné. A mnohí ľudia sa dokonca na začiatok Veľkého pôstu tešia.
Martin Kramara 05.03.2019
Zmysel pôstu

„Konečne začnem normálne jesť a zhodím zopár kíl,“ pochvaľujú si. Samozrejme, vzdať sa kávy, čokolády či nejakého zlozvyku je užitočná vec. Pôstne obdobie má však hlbší zmysel.

Pripomína to pápež František v svojom posolstve, ktoré sa určite oplatí prečítať. Pôst má byť pre kresťana časom prípravy na slávenie veľkonočného tajomstva. Čo toto tajomstvo ukrýva? Utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista.

Cieľom teda nie je 5 kíl dolu na váhe, hoci ako vedľajší produkt aj to poteší. Cieľom je „prežívať celé bohatstvo milosti veľkonočného tajomstva“. A Pôstne obdobie je „sviatostným znakom tohto obrátenia“, hovorí František.

Sviatostný znak, teda čosi viditeľné, čo však zároveň ukrýva hlbšie, neviditeľné účinky spôsobené Božou milosťou. Ide teda predovšetkým o obrátenie - to je cieľ.

A pôst od toho, čo máme radi, je len prostriedok. Navyše, k nemu sa pridávajú minimálne dva ďalšie, ktoré netreba zabudnúť: modlitba a almužna. Je milé spomenúť si na staré porekadlo „almužnou neschudobnieš, modlitbou nezmeškáš, pôstom neschudneš“.

Vzniklo asi v časoch, keď chudnutie ešte nebolo takým „ideálom“ ako v našej dobe. Jeho zmysel však chápeme aj dnes - čokoľvek robíš kvôli Bohu, nevyjde ti na škodu.

Ani počas pôstu by sme nemali zabudnúť na túto základnú motiváciu. Krotiť seba, svoj egoizmus, nenásytnosť a domnelú sebestačnosť – či už ide o peniaze, sex, alebo moc... Striedmosť. Zdržanlivosť. Dobro druhých.

Pri hľadaní liekov na problémy, ktoré otriasajú osobnými životmi aj celou Cirkvou, často znejú moderné pojmy ako transparentnosť, kontrolovateľnosť či nulová tolerancia. Všetko veľmi potrebné veci. Lenže samy osebe nestačia.

Starý dobrý pôst, ten skutočný, nie „na chudnutie“, žiaľ, často opomenutý, ukrýva najsilnejšiu medicínu. Obrátenie srdca.