Znamenia na nebi

Už dlhšie sa zamýšľam, či to, čo sa deje na nebi, v astronómii, je zaujímavé a relevantné pre náš každodenný život. Je dôležitejšia politika a problémy Slovenska a celého sveta v porovnaní s tým, čo sa deje vo vesmíre?
Juraj Tóth 08.12.2020
Znamenia na nebi

Ak áno, potom sú takéto komentáre, ktoré sa týkajú vesmíru, vzťahu medzi vedou a vierou, zbytočné, nepodstatné. Ale je to naozaj tak? Prečo sa vo Svätom písme často píše o hviezdach a znameniach na nebi?

Koniec liturgického roka a začiatok Adventu i celé Vianočné obdobie sprevádzajú čítania zo Starého a Nového zákona, kde hviezdy a nebeské znamenia dokresľujú a podčiarkujú dôležité udalosti v dejinách spásy.

Napríklad Kristom spomínané znamenia konca čias v evanjeliách, hviezdy okolo ženy zo Zjavenia apoštola Jána, betlehemská hviezda pri narodení Spasiteľa. Ako chápať tieto udalosti a znamenia na nebi spoločne s dejinnými udalosťami? Aký majú vzájomný súvis?

Sú to všetko prirodzené procesy poznateľné rozumom, riadia sa zákonitosťami, ktoré môžu vedci spoznávať ako pravdu o svete prirodzeným spôsobom; sprevádzajú nás každý deň - východ slnka, mesiaca a hviezd na oblohe, sú svetlami osvetľujúcimi naše vlastné dejiny.

Aj teraz na rannej oblohe môžeme vidieť Zorničku – hviezdu rannú; 14. decembra množstvo padajúcich hviezd – meteorov z roja Geminíd, alebo konjunkciu Jupitera a Saturna po západe slnka 21. decembra. Niečo podobné videl aj Kepler s Galileom pred viac ako 400 rokmi. 

Možno tieto človekom pozorované javy ho len nútia viac a hlbšie sa zamyslieť nad svetom a sebou samým. A to stačí, aby sa svet menil. Podobne ako pri mávnutí motýlích krídiel sa môže meniť prúdenie veľkých vzdušných hmôt a zmeniť počasie na druhom konci sveta.