Ľubomír Grega 30.01.2019

Nedokončená kázeň

Homília na štvrtú nedeľu v Cezročnom období - C.
Nedokončená kázeň
Ľubomír Grega 25.01.2019

Dotykové Slovo

Homília na tretiu nedeľu v Cezročnom období - C.
Dotykové Slovo