Zvoľme si život a chráňme ho

Ako dar od Boha si ctíme život už od počatia. Nie každý to tak však chápe a nie každý to aj dokáže. „Najlepšie, čo môžeme pre mamičku rozhodujúcu sa o budúcnosti svojho nenarodeného dieťatka urobiť, je vyjadriť jej podporu a spoluúčasť,“ hovorí REBEKA LUKÁČOVÁ (25), hovorkyňa pochodu Bratislava za život 2023.
Miroslava Gromanová 18.09.2023
Zvoľme si život a chráňme ho

Rebeka Lukáčová s manželom Máriom. Snímka: Cubic Visuals

Čo je cieľom pochodu Bratislava za život?

Osláviť život. A  spolu s  ďalšími účastníkmi verejne vyjadriť, že sme za ochranu života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. Našou túžbou je chrániť každý ľudský život rovnako.

Žiaľ, toto základné právo nie je na Slovensku garantované, zabúda sa na tých najmenších a najzraniteľnejších. Naším cieľom je, aby sme na Slovensku žili v spravodlivej spoločnosti, kde môžu žiť všetci v bezpečí, a to už od počatia v lone matky.

Prečo by sa mali ľudia do pochodu zapojiť?

Verejný prejav názoru väčšej skupiny ľudí má v demokratickej spoločnosti veľký zmysel a môže prispieť k pozitívnej zmene smerom k väčšej právnej ochrane života.

Zapojením tiež dávame svojmu okoliu najavo, akú hodnotu má pre nás každý počatý ľudský život, na základe čoho môžu vzniknúť zaujímavé debaty s našimi známymi či blízkymi.

Najlepšia alternatíva, ako sa zapojiť, je prísť v nedeľu 24. septembra o 15.00 na bratislavské Hlavné námestie. Ďalšia forma sú, samozrejme, modlitby za pokojný priebeh podujatia alebo finančná či dobrovoľnícka pomoc. Viac informácií sa dá nájsť na bratislavazazivot.sk.

Je dôležité, aby sme ako kresťania takto vyjadrovali svoj názor?

Prolife postoj a prorodinné hodnoty je dôležité vyjadriť ako pre kresťana, tak aj pre nekresťana. Tieto hodnoty podľa mňa ešte stále v slovenskej spoločnosti prevládajú, hoci málokto o nich bežne hovorí či sa k nim verejne hlási.

Je dôležité, aby sme my kresťania vynášali tieto témy na svetlo a nebáli sa postaviť za najmenších z nás. Na druhej strane, nemusím byť kresťan na to, aby som dospel k záveru, že vždy existuje lepšie riešenie ako umelý potrat či eutanázia, alebo vyjadril túžbu po pomoci nečakane tehotným mamičkám. K týmto záverom sa dá prísť súhlasom s učením Cirkvi, ale aj prirodzeným rozumom.

Aké máte skúsenosti, zážitky z pochodu za minulé roky?

Pochod Bratislava za život sa konal naposledy v roku 2014, Národný pochod za život v Bratislave bol v roku 2019. Oba prebehli pokojne, vo veľmi príjemnej atmosfére, nevyskytol sa väčší problém. Osobne si vybavujem najmä radosťou a prajnosťou naplnené námestia a ulice.

Tým, že sa na pochode zúčastnilo veľa rodín s malými deťmi a mladých ľudí, bol pochod živší, hlasnejší, farebnejší. Hoci sa niekedy „zasekol“ pre množstvo ľudí a dlhšie sa nehýbal, človek sa nestretol s frflaním a hnevom. Bola to príležitosť s niekým novým prehodiť milé slovo, spoločne sa modliť či spievať.

Sú za tie roky na pochod pozitívne ohlasy? Ktoré osobnosti prídu účastníkov pozdraviť tento rok?

Na každom pochode sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí, dostali sme mnoho pozitívnych spätných väzieb, čo nás veľmi teší a povzbudzuje. Každým ročníkom sa snažíme zlepšovať. Tentoraz sa môžete tešiť na viacero významných osobností zo Slovenska i zo zahraničia, ktoré sa nám prihovoria z pódia.

Budú to ľudia z prostredia Cirkvi, kultúry, verejného života, zdravotníctva či médií. Pozdraviť nás príde napríklad arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorému tiež vďačíme za prijatie záštity nad podujatím, či americký žurnalista Rod Dreher.

Ako ženám, ktoré uvažujú nad potratom, ukázať, že je aj iná cesta?

Hlboko cítime s mamičkami, ktoré sa ocitajú v  takých ťažkých životných situáciách, že sú tlačené do ukončenia života ich dieťaťa, a snažíme sa im podávať pomocnú ruku.

Keďže sa im však potrat ponúka z viacerých strán ako jediné riešenie, či už zo strany legislatívy, tlaku spoločnosti, otca dieťaťa, príbuzných, prípadne z finančných dôvodov, rozhodne nejde o slobodnú možnosť voľby.

Tehotné mamičky často nejdú ďalej a nezisťujú si, že majú aj iné možnosti pomoci v ich zložitej životnej situácii. Informovanosť o daných možnostiach, ako je finančná či hmotná pomoc pre mamičky v núdzi, utajený pôrod alebo adopcia, je prvá pomoc, ktorú môžeme týmto mamičkám poskytnúť.

A to každý z nás – robia sa zbierky pre tehotné mamičky, ktorým v rozhodnutí sa pre život často niekoľkého dieťaťa v poradí pomohol fakt, že bol niekto ochotný im pomôcť.

Javí sa mi, že najlepšie, čo vieme pre mamičku rozhodujúcu sa o budúcnosti svojho nenarodeného dieťatka urobiť, je vyjadriť jej podporu a spoluúčasť – či už modlitbou, rozhovorom alebo hmotnou pomocou.

Uistiť ju, že je tu veľa ľudí a organizácií ochotných jej pomôcť – napríklad Nesúdime. Pomáhame., Alexis poradňa, Zachráňme životy, Áno pre život, Spišská katolícka charita a iné.

Pomoc potrebuje aj matka, ktorá žije s dieťaťom sama. Je na Slovensku dosť zariadení, ktoré im vedia pomôcť? Ako pomáha štát?

Dovoľte mi najskôr vzdať úctu a ocenenie mamám, ktoré napriek rôznym zložitým okolnostiam nešli na potrat, ale ponechali si svoje dieťa, zachránili mu život a obetavo sa oň starajú. Situácia, do ktorej sa dostali, nie je jednoduchá a určite im treba podať pomocnú ruku.

V prvom rade je tu širšia rodina, ktorá, som presvedčená, že pomôže, hoci môže byť ťažké prosiť o pomoc. Potom je tu širšie okolie priateľov a známych, miestna farská charita, rôzne ďalšie charitatívne organizácie i jednotlivci, ktorí pomáhajú, napríklad aj prostredníctvom spomínaných zbierok cez sociálne siete.

Som tiež rada, že štát už niekoľko rokov myslí aj na tieto situácie a v prípade, že otec dieťaťa neplatí výživné, môže sa mamička obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej výživné bude vyplácať ako náhradné a začne ho vymáhať od otca dieťaťa.

Pochod Bratislava za život ľuďom pripomína, že život je vzácny dar, ktorý musíme spoločne chrániť. Najbližšie sa uskutoční 24. septembra v Bratislave. Snímka: archív Bratislava za život

Ako vnímate rodinu? Čo je v rodine najdôležitejšie?

Rodinu a vzťahy v nej vnímam ako jedno z najväčších dobier, ktoré od Pána Boha máme. Vzťah s manželom a rodinou je v mojom rebríčku hodnôt na druhom mieste, hneď po Pánu Bohu. Keďže čakáme naše prvé bábätko – dcérku, naša rodinka sa onedlho rozrastie, za čo sme veľmi vďační.

Plodnosť v dnešnej dobe neberieme ako samozrejmosť, ale ako veľký dar. A čo je v rodine najdôležitejšie? Asi nepoviem nič novátorské, ale u nás s manželom je to vzťah založený na viere, na spoločných hodnotách, na úprimnej, otvorenej komunikácii a ochote na sebe pracovať.

Pri budovaní vzťahu nám veľmi pomohol princíp piatich jazykov lásky, ktorý sa dá aplikovať aj na vzťahy s deťmi, príbuznými či dokonca kolegami. Každý z nás komunikuje aj prijíma lásku či prijatie mierne odlišne, a keď sa naučíme hovoriť jazykom lásky našich blízkych, naše vzťahy sa veľmi prirodzene začnú zlepšovať. V rodine vo všeobecnosti je však určite najdôležitejší vzťah k Pánu Bohu a výchova detí vo viere.

Ako si chrániť manželstvo, aby deti vyrastali a žili v úplnej, šťastnej rodine?

Asi neexistuje všeliek na všetky manželské krízy, ale osvedčenou „prevenciou“ proti rozpadu manželstiev je rovnaké hodnotové ukotvenie partnerov, pravidelná manželská a rodinná modlitba, účasť na bohoslužbách, spoločné hobby.

Verím, že z každej krízy existuje cesta von, ak obaja manželia majú záujem na svojom manželstve a na sebe pracovať. Problém dnešnej doby je, že mladé páry, ktorým spadnú ružové okuliare zaľúbenia, nemajú pri prvých problémoch ochotu ísť ďalej a hľadať cestu k skutočnej láske, ktorú si sľúbili. A tá je oveľa hlbšia ako príjemné pocity z blízkosti toho druhého. Zahŕňa trpezlivosť, obetu, ochotu odpúšťať a prijímať druhého takého, aký je.

Pozývate našich čitateľov, aby za práva nenarodených detí a rodín bojovali aj účasťou na pochode?

Budeme sa veľmi tešiť, ak prídu. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa prišli postaviť na obranu tých, ktorí sa sami obrániť nemôžu, aby prišli vyjadriť svoj postoj na náš pochod 24. septembra do Bratislavy.

Budeme sa tešiť, ak prídete so svojimi rodinami či známymi, ale ešte viac sa potešíme, ak prídete ako farské či modlitebné spoločenstvo. Je podľa nás veľmi dôležité, najmä v dnešnej zložitej dobe, neupadnúť do pochybností o hodnote života a rodiny a nedať sa presvedčiť lacnými, no o to zraňujúcejšími riešeniami, ako je potrat či rozvod. Chráňme naše rodiny, naše deti a zvoľme (si) spoločne život.