Dorka je domovom pre ľudí v kríze

„Ľudia ohrození chudobou obvykle nemajú dostatok príležitostí, skúseností a zručností na to, aby si pomohli sami. Niekedy im stačí len pomôcť preklenúť krátke obdobie,“ hovorí Jolana Šuleková, riaditeľka neziskovej organizácie Dorka.
Anna Stankayová 27.04.2022
Dorka je domovom pre ľudí v kríze

Snímka: archív Dorky

Od roku 2007 pomáhajú rodinám v núdzi. V tom čase neexistovali zariadenia na záchranu rodín v kríze. Aj funkčných, no v ťažkej situácii.

„Otec rodiny bol nútený hľadať pomoc v nocľahárni alebo útulku a matka s deťmi v zariadení pre osamelé matky,“ vysvetľuje riaditeľka. Ich zriaďovatelia – Nadácia DEDO a Úsmev ako dar – preto založili Dorku. Rodičom s deťmi v náročných životných situáciách tak poskytujú dočasný domov a základné potreby.

RODINY S DEŤMI I MLADÍ

Cieľovými skupinami pomoci sú rodiny s deťmi a osamelé matky. Tie si prácu hľadajú ťažšie. „Pri hľadaní zamestnania rodič musí prihliadať na pracovný čas, a teda prácu vykonávať len vtedy, keď je dieťa v materskej alebo základnej škole.“

Pomáhajú tiež mladým dospelým po skončení náhradnej starostlivosti. „Odchádzajú z prostredia, v ktorom vyrástli, ale nemajú v živote istoty alebo zázemie, kam by sa mohli vrátiť v prípade, že by všetko nevyšlo tak, ako si predstavovali.“

Starajú sa aj o deti, o ktoré sa rodičia nevedeli, nemohli či nechceli postarať. „Tieto deti k nám prichádzajú na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom alebo výchovnom opatrení.“ Núdzni ľudia sa k pomoci Dorky dostanú sami či cez organizácie, úrady a centrá pre rodiny a deti, s ktorými úzko spolupracujú.

ISTOTA A BEZPEČIE DOMOVA

Prichýliť ľudí bez strechy nad hlavou je veľmi dôležité. Rovnako zabezpečiť im základné životné potreby prostredníctvom štedrých darcov a sponzorov. Potraviny, hygienické potreby, oblečenie. Znovu tak pocítia bezpečie a istotu domova.

„Následne im poskytujeme pomoc pri vybavovaní dokladov, výživného, sprevádzanie a distribúciu na rôzne úrady a inštitúcie, pomoc pri hľadaní práce,“ menuje riaditeľka centra Jolana Šuleková. Zisťujú ich individuálne potreby, životné ciele a v čom môžu byť sebe i druhým užitoční.

Na tom stavajú sociálne poradenstvo, vzdelávanie a spoločne nastavujú plán spolupráce. „No ponúkame im aj duchovnú pomoc.

V Prešove a v Košiciach máme kaplnky zasvätené Panne Márii Guadalupskej, v ktorých sa každú nedeľu slávi svätá liturgia. Ľudia majú možnosť porozprávať sa s duchovným otcom alebo s bohoslovcom.“

VIE SI UŽ UŠETRIŤ

Matka, samoživiteľka Alena (30) bývala v malom meste s krstnou mamou. Rozhodla sa osamostatniť a presťahovať do väčšieho mesta kvôli lepším pracovným možnostiam. „Vzhľadom na životnú situáciu som si nemohla vybaviť podnájom ani kúpiť vlastný byt.“

Rodina jej teda pomohla s bývaním v centre Dorka. „Sociálni pracovníci mi vždy dobre poradili a smerovali ma v životných rozhodnutiach.“ Rozvíjala pracovné zručnosti, disciplínu, učila sa hospodáriť s peniazmi, zlepšiť prístup vo výchove.

„Prvé roky, keď som ešte nepracovala a poberala som len rodičovský príspevok, bolo veľmi ťažké vyžiť z mála peňazí. Dokázala som zabezpečiť len nevyhnutné, ako zaplatenie nájmu, nákup potravín a hygieny.“

Vtedy jej najviac pomohol priateľ a sociálne centrum. „Darovali mi potraviny, oblečenie, obuv i posteľnú bielizeň.“ Po čase začala Alena zarábať. „Vidím ten rozdiel. Teraz si viem zabezpečiť všetky veci potrebné k životu a aj niečo ušetriť.“

POLEPŠILI SI VO VŠETKOM

Rodina matky a manželky Martiny (37) bývala v rodinnom dome s jej mamou. „Dom bol už starý, v zlom stave, zadná stena navlhla a spadla. Na rekonštrukciu sme nemali peniaze a ani na podnájom.“ V Dorke im poskytli bývanie, sociálne poradenstvo aj ošatenie a obuv.

„Sociálna pracovníčka nám pomohla so žiadosťou o sociálny byt. Pomáhali nám s potravinami a oblečením v čase, keď sme prišli o prácu a nemali sme príjem.“ Martina vďačí Dorke aj za zlepšený školský prospech detí. „Pomáhajú nám s prípravou detí do školy.

Pomohli nám nájsť prácu, momentálne sme obaja s manželom zamestnaní,“ hovorí o lepších časoch ich rodiny. Keď bolo najhoršie, pomohla im tiež Martinina mama. „Situácia, keď sme mali málo peňazí na živobytie, bola veľmi náročná.

Prioritou bolo zaplatenie nájmu a zabezpečenie stravy pre deti.“ Bez peňazí to podľa matky a manželky nejde. „Človek obracia každé euro, a aj tak mu nevychádza rozpočet na celý mesiac.“

BOJUJÚ PROTI CHUDOBE

Riaditeľka centra vníma boj proti chudobe ako čoraz ťažší. Môže za to súčasný stav cien tovarov aj služieb v porovnaní s nízkymi príjmami nielen ich ľudí. „Stáva sa, že máme dobre nastavených prijímateľov, ktorí pracujú, šetria, ale ich príjmy nie sú na zaplatenie komerčného podnájmu dostatočné.

Nehovoriac o tom, že vlastné bývanie si dovoliť nemôžu a hypotéku by im nikto neschválil.“ Snažia sa zamestnať každého, kto pracovať môže, záleží im na školskej dochádzke a úspešnom ukončení vzdelávania výučným listom alebo maturitou.

„To pokladáme za kľúčové pri riešení chudoby.“ V Dorke sa okrem pomoci snažia pochopiť aj správanie a návyky prijímateľov sociálnej služby.

„Podľa čoho a prečo tak konajú a naučiť ich zvyklosti, vďaka ktorým sa im bude dariť v práci a v živote. Je dôležité porozumieť, ako fungujú skryté pravidlá spoločenských tried.“ Chudoba však podľa Jolany Šulekovej nie je len o nedostatku peňazí.

„U týchto rodín sa snažíme posilňovať aj vzťahy, duchovnú oblasť, vzory správania, emocionálny, mentálny a fyzický zdroj, podporné systémy.“ Dôležité je, aby rodiny vedeli identifikovať, ktoré z týchto zdrojov treba posilniť a preniesť do života. Iba tak sa totiž môžu vymaniť z chudoby.

DEŇ PLNÝ AKTIVÍT

V neziskovke sa snažia, aby ľudia mali pocit čo najväčšej slobody a rozhodovania. Pracujúci odchádzajú ráno do zamestnania, deti do škôl. „Ostatní sa v rámci aktivít rozvoja pracovných zručností v našom prostredí zúčastňujú na upratovacích a skrášľovacích prácach.“

V komunitnej záhrade sadia kvety, bylinky, zeleninu. Zručnosti naberajú na počítačovom kurze, ale i kurze šitia či varenia. Dvakrát do mesiaca sa deti stretávajú s bohoslovcom v programe Poznávaj svet okolo seba. Je prepojený s biblickými stretnutiami.

Mladí dospelí sa zase schádzajú na nácviku sociálnych zručností v Lige výnimočných. V  centre zaznamenal úspech projekt Dorka bags. Pomohol napríklad aj spomínanej matke Alene. Dnes už funguje ako samostatná organizácia.

„Cieľom bolo zamestnať matky, ktoré si nevedia alebo nemôžu nájsť zamestnanie. Zvýšiť, zlepšiť ich zručnosti, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce.“ Mamičky napríklad šili tašky, keď ich deti spali. Navyše nemuseli nikam dochádzať, takže práca bola pre ne prístupnejšia.

V ŠTYROCH MESTÁCH

Neziskovka Dorka začínala v Košiciach, dnes funguje v štyroch mestách Slovenska. „V Košiciach je najväčšie sídlo, kde poskytujeme naše služby v útulku pre rodiny s deťmi. V domove na polceste pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti a v centre pre deti a rodiny.

Tam sú deti, ktoré boli rozhodnutím súdu vyňaté z biologickej rodiny,“ približuje riaditeľka organizácie Dorka Jolana Šuleková. Ich kapacita je 125 ľudí vrátane detí. Momentálne pomáhajú i piatim rodinám z Ukrajiny.

V Prešove a vo Zvolene prevádzkujú útulok pre rodiny s deťmi. V najmenšom zariadení v Ružomberku je domov na polceste a útulok pre mladých dospelých mužov. Cieľ majú rovnaký. „Pomáhať ľuďom hľadať riešenia, ako sa dostať z krízových situácií.“

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.