Domáce

Ján Lauko 19.07.2022

Za Pannou Máriou Karmelskou

V druhý júlový víkend sa konali prvé tohtoročné škapuliarske púte. Ctitelia Panny Márie Karmelskej putovali napríklad do Veľkého Šariša či Stropkova.
Za Pannou Máriou Karmelskou
TK KBS 19.07.2022

V Trenčíne posvätili nový chrám

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne prežila historickú udalosť. V sobotu 9. júla tam bola posviacka novovybudovaného chrámu zasväteného svätým Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. Na druhý deň slávilo farské spoločenstvo prvýkrát v novoposvätenom chráme odpustovú slávnosť k úcte patrónov farnosti.
V Trenčíne posvätili nový chrám
Ján Lauko 12.07.2022

Potrebné je pracovať aj na duchu

„Každý súdny človek musí uznať, že Cirkev zohráva zásadnú rolu v živote spoločnosti,“ zdôraznil arcibiskup Bernard Bober na národnej púti v Nitre.
Potrebné je pracovať aj na duchu
Igor Válek 12.07.2022

Cyrilo-metodské dni v Terchovej

Už 33. ročník širokospektrálneho podujatia opierajúceho sa o duchovné hodnoty a ich šírenie sa v Terchovej konal od 3. do 5. júla.
Cyrilo-metodské dni v Terchovej
TK KBS 12.07.2022

Slovensko má nového nuncia

Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Nicola Girasoli.
Slovensko má nového nuncia