Komentár

Martin Kramara 09.07.2019

Blahoslavený evanjelizátor médií

Zhodou okolností práve 5. júla, keď sme slávili sviatok našich vierozvestov, pápež František urobil dôležité rozhodnutie pre blahorečenie muža, ktorý s nasadením zvestoval vieru v Krista „na opačnej strane sveta“. Tým mužom je arcibiskup Fulton Sheen z USA.
Blahoslavený evanjelizátor médií
Jozef Kozák 02.07.2019

Tam nie je!

Prednedávnom istý kňaz rozpovedal príhodu, ako zastupoval v inej farnosti. Spomínal, že kostolík, do ktorého v ten deň vstúpil prvýkrát, bol maličký a pri oltári s ním ešte menší prvák Leonard. Tešil sa z blízkosti ľudí a prežíval pokoj pri slávení Eucharistie.
Tam nie je!
Ľudovít Malík 25.06.2019

Viera do dôsledkov

Katolícka cirkev na Slovensku je rasistická a podporuje segregáciu. Takéto priame či nepriame obvinenia môžeme čítať v tlači v posledných týždňoch. Týkajú sa vzťahov Slovákov a Rómov.
Viera do dôsledkov
Martin Kramara 18.06.2019

Evanjelizujeme kultúru?

Cirkev evanjelizuje kultúru. Je to jeden z princípov misijnej činnosti. Zároveň však aj kultúra, obrazne povedané, „evanjelizuje“ Cirkev. Teda ovplyvňuje správanie kresťanov. Jedným z príkladov sú sociálne siete.
Evanjelizujeme kultúru?
Ľudovít Malík 11.06.2019

A možno sa aj pomodlíme

Keď sa pred pár dňami objavila v našich médiách správa o tom, že pápež František schválil zmenu modlitby Otče náš, na sociálnych sieťach a internete sa o tom strhla celkom vášnivá diskusia.
A možno sa aj pomodlíme