Vatikán

VN SK 20.10.2019

Každý pokrstený je misionár

Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete – to je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019, ktorý sa slávi v nedeľu 20. októbra.
Každý pokrstený je misionár
VN SK 17.10.2019

Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom

Svätý Otec František na pravidelnej stredajšej audiencii privítal na Svätopeterskom námestí skoro 20-tisíc veriacich z celého sveta. Prítomným ponúkol už dvanáste pokračovanie katechéz o Skutkoch apoštolov.
Nebuďme prekážkou na stretnutie s Bohom
VN SK 14.10.2019

Buďme láskavými svetlami medzi temnotami sveta

Svätý Otec František v nedeľu 13. októbra celebroval na Námestí sv. Petra svätú omšu, počas ktorej vyhlásil za svätých päť svedkov viery. Na slávnosti sa zúčastnilo 50-tisíc veriacich.
Buďme láskavými svetlami medzi temnotami sveta
VN SK 10.10.2019

Nemáme bojovať s ľuďmi, ale so zlom

Svätý Otec František napriek prebiehajúcej biskupskej synode o Amazónii nevynechal pravidelnú generálnu audienciu a stretnutie s pútnikmi. V stredu 9. októbra v katechéze hovoril o udalosti Šavlovho obrátenia.
Nemáme bojovať s ľuďmi, ale so zlom
VN SK 07.10.2019

Meradlom viery je služba

V nedeľu 6. októbra Svätý Otec František pri pravidelnej poludňajšej modlitbe Anjel Pána vyzval veriacich na celom svete, aby sprevádzali modlitbou zasadnutie biskupskj synody o Amazónii, ktorá sa začala vo Vatikáne.
Meradlom viery je služba