Vatikán

VN SK 20.05.2019

Boh nás miluje viac, ako my seba samých

Svätý Otec František sa na 5. veľkonočnú nedeľu 19. mája pred antifónou „Raduj sa, nebies Kráľovná“ prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí. V krátkej katechéze vysvetľoval niektoré Ježišove slová vo večeradle. Konkrétne sa zameral na nové prikázanie lásky.
Boh nás miluje viac, ako my seba samých
VN SK 16.05.2019

Otče náš je symfóniou

V stredu 15. mája prišlo na generálnu audienciu na Svätopeterské námestie 20-tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa stretli so Svätým Otcom Františkom. Medzi nimi boli aj vyše dve stovky Slovákov ako aj jubilejná púť amerických gréckokatolíkov pod vedením eparchu Milana Lacha.
Otče náš je symfóniou
VN SK 13.05.2019

Ježiš je náš Pastier

Aj v Nedeľu Dobrého pastiera, 12. mája, sa Svätý Otec František modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána.
Ježiš je náš Pastier
VN SK 10.05.2019

Buďme znamením a nástrojom jednoty

Svätý Otec František sa v stredu 8. mája, deň po návrate zo svojej zahraničnej cesty do Bulharska a Severného Macedónska, stretol s pútnikmi na pravidelnej generálnej audiencii. Tentoraz svoju katechézu o modlitbe Otče náš prerušil a veriacim priblížil svoje dojmy z návštevy balkánskeho regiónu.
Buďme znamením a nástrojom jednoty
VN SK 02.05.2019

Aj v najťažších chvíľach je Boh s nami

Na liturgickú spomienku sv. Jozefa robotníka 1. mája sa pápež František stretol s veriacimi a pútnikmi na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne. V katechéze pokračoval v téme vysvetľovania modlitby Otče náš.
Aj v najťažších chvíľach je Boh s nami