Zahraničné

07.08.2018

Západ vedie politiku zničenia Blízkeho východu

Rada katolíckych patriarchov Východu opätovne vyzvala na pokoj na Blízkom východe, pričom rázne napomenula mocnosti Západu. Jej 11. pastiersky list s názvom Kresťania Východu dnes – obavy a nádeje s dátumom 20. mája zverejnil 3. augusta Latinský patriarchát Jeruzalema.
Západ vedie politiku zničenia Blízkeho východu
07.08.2018

Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých

Téma pokoja, priateľstva a osvojovania si Ježišovho zmýšľania dominovala 12. medzinárodnej miništrantskej púti do Ríma. S viac ako 60-tisíc miništrantmi z 19 krajín vrátane Slovenska sa Svätý Otec František stretol 31. júla večer na vatikánskom námestí. Slávil spolu s nimi vešpery zo sviatku sv. Ignáca z Loyoly a odpovedal na ich otázky.
Na ceste svätosti niet miesta pre lenivých
07.08.2018

Digitálne technológie menia aj cestovanie

Turizmus a digitálna transfomácia – je názov posolstva prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Petra Turksona k Svetovému dňu turizmu, ktorý sa každoročne slávi 27. septembra.
Digitálne technológie menia aj cestovanie
07.08.2018

Svätý Otec pozmenil učenie katechizmu o treste smrti

Pápež František nariadil zmenu článku Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý hovorí o treste smrti. Zmena nadobudla platnosť 1. augusta 2018.
Svätý Otec pozmenil učenie katechizmu o treste smrti
07.08.2018

Švajčiarskej garde postavia nové kasárne

Švajčiarska garda bude mať nové kasárne.
Švajčiarskej garde postavia nové kasárne