Zahraničné

VN PL 15.07.2019

V Quebecu v parlamente odstránili kríž

V sále parlamentného zhromaždenia Quebecu bol odstránený zo steny kríž. Toto je jeden z dôsledkov nového zákona o sekularizme prijatého v marci.
V Quebecu v parlamente odstránili kríž
VN CZ 11.07.2019

Záujem o osobu kardinála Newmana neustále rastie

Po oficiálnom ohlásení kanonizácie kardinála Johna Henryho Newmana rastie záujem o postavu tohto konvertitu a mysliteľa 19. storočia. V Birminghame vznikne jeho múzeum a plánuje sa tiež vytvorenie osobitnej pútnickej trasy z Oxfordu. Pôjde o deväťdennú pútnickú cestu po Newmanových stopách.
Záujem o osobu kardinála Newmana neustále rastie
E- kai 11.07.2019

Anglikáni uznali vlastné rehoľné spoločenstvá

Anglikánska cirkev po takmer 500 rokoch formálne uznala rehoľné spoločenstvá vo vlastnej cirkvi, pôsobiace na území Veľkej Británie. Nový zákon je reakciou na škandály sexuálneho zneužívania detí a mladistvých.
Anglikáni uznali vlastné rehoľné spoločenstvá
VN CZ 10.07.2019

Cirkev vo Francúzsku hľadá príčiny nedostatku povolaní

Nedostatok kňazských povolaní sa stále citeľnejšie dotýka Cirkvi vo Francúzsku. V minulých mesiacoch boli zavreté tri inštitúcie pripravujúce francúzskych bohoslovcov: seminár v Lille a v Bordeaux a Inštitút teologických štúdií v Bruseli. Činnosť ukončil tiež seminár pre kňazov slúžiacich v armáde a pred uzavretím stojí aj štrasburský seminár. Zo 142 diecéznych novokňazov v roku 2000 ich počet tento rok klesol na 86. Katolíci vo Francúzsku sa otvorene pýtajú na príčiny tohto vývoja.
Cirkev vo Francúzsku hľadá príčiny nedostatku povolaní
E- kai 10.07.2019

Pápež v novembri navštívi Japonsko

Svätý Otec navštívi Japonsko od 23. do 27. novembra. Informáciu zverejnil japonský verejnoprávny rozhlas a televízia NHK.
Pápež v novembri navštívi Japonsko