VN SK 09.09.2018

V Štrasburgu blahorečili extatičku z Niederbronnu

V Katedrále Notre Dame v Štrasburgu blahorečili v nedeľu 9. septembra pannu a rehoľnú zakladateľku matku Alfonzu Máriu Eppingerovú. Slávnostnému aktu predsedal v mene Svätého Otca Františka kardinál Giovanni Angelo Becciu.
V Štrasburgu blahorečili extatičku z Niederbronnu
VN SK 09.09.2018

Otvorme srdce najslabším

V nedeľu 9. septembra sa Svätý Otec ako každú nedeľu modlil napoludnie spolu s veriacimi modlitbu Anjel Pána. Vo svojej meditácii ponúkol zamyslenie nad príbehom o uzdravení hluchonemého, ktorého priviedli k Ježišovi.
Otvorme srdce najslabším
VN SK 07.09.2018

Zasvätené vdovy prišli za Svätým Otcom

Účastníčky medzinárodného stretnutia zasvätených vdov prijal vo štvrtok 6. septembra Svätý Otec vo Vatikáne. Prihovoril sa im v sále konzistória slovami vďaky za ich svedectvo o Božej láske, ktoré vydávajú svetu.
Zasvätené vdovy prišli za Svätým Otcom
VN SK 07.09.2018

Živým znamením evanjelia je konkrétna láska

Svätý Otec v stredu 26. septembra na generálnej audiencii zhodnotil svoju apoštolskú cestu do Pobaltia. Od 22. – 25. septembra navštívil Litvu, Lotyšsko a Estónsko.
Živým znamením evanjelia je konkrétna láska
VN SK 05.09.2018

Oddychujme podľa Božieho prikázania

V stredu 5. septembra pápež František pokračoval na generálnej audiencii v katechézach venovaných Desatoru. Prítomným veriacim a pútnikom osvetlil tretie Božie prikázanie o svätení nedele a poukázal na pravý význam oddychu.
Oddychujme podľa Božieho prikázania