Tomáš Jellúš SJ 31.10.2019

Dôležitý je úmysel, s akým človek koná

Je nôž dobrá alebo zlá vec? Dá sa ním odkrojiť chlieb a ponúknuť hladnému, ale dá sa ním aj zabiť človeka. Môžeme ním vystrúhať dreveného koníka pre svoje dieťa ako dar. Je teda nôž morálne dobrý alebo zlý? Rozhoduje ruka. 
Dôležitý je úmysel, s akým človek koná
Daniel Dian 24.10.2019

Liturgické texty sa riadia pravidlami

Počas slávenia svätej omše sú čítania zo Starého alebo z Nového zákona a evanjeliá určené podľa predpisov s prihliadnutím na liturgický kalendár slovenských cirkevných provincií.
Liturgické texty sa riadia pravidlami
Ján Duda 17.10.2019

Cirkev nekomplikuje život veriacim

Predložená otázka je veľmi náročná. Najskôr treba urobiť dôkladný rozbor konkrétnej situácie. Ako zdôrazňuje Katechizmus Katolíckej cirkvi, láska manželov samou svojou povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť.

Cirkev nekomplikuje život veriacim
Michal Vivoda 10.10.2019

Buďme prezieraví

Určite môžeme vidieť v takomto druhu cvičenia  mnoho pozitív, no nemôžeme opomenúť i akúsi „šedú zónu“, do ktorej vstupujeme.   
Buďme prezieraví
Ľubomír Hlad 03.10.2019

Neuzatvárajme sa do náboženského sebaklamu

Najsilnejším dôkazom je vlastné svedectvo sviatostného života. Je žiaduce, aby eucharistická liturgia bola pre rodičov osobným vrcholom a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka sila kresťanského, rodičovského i výchovného konania.   
Neuzatvárajme sa do náboženského sebaklamu