Aj rozvedení majú cestu k Bohu

Počas sprevádzania rozvedených sa môžeme stretnúť s tými, ktorých rozvod vzdialil od Cirkvi. Týmto našim bratom a sestrám však život vo farnosti, ak ich z neho nevylúčime, prináša silné povzbudenie.
Barbora Kullačová 22.03.2024
Aj rozvedení majú cestu k Bohu

Nebolo by fér, ak by deti prišli o slávenie Eucharistie pre nesviatostné manželstvo rodičov. Ilustračná snímka: istockphoto.com

Toto povzbudenie často potrebujú práve tí, ktorí predtým pravidelne prichádzali do kostola a vo farnosti aktívne fungovali. „V ich srdci nastáva zmätok. Najmä vtedy, ak ako rozvedení po čase niekoho stretnú a majú veľa otázok a nejasností, čo ďalej,“ hovorí misionár saletín Matej Trizuliak z projektu rozVEDENÍ k Bohu.

„Alebo keď sa nevedia vyrovnať so samotou, cítia vnútornú prázdnotu a potrebujú sa vyrozprávať, nanovo vnímať Božiu blízkosť v ich situácii.“ Toto povzbudzovanie však neznamená opakovanie klišé slov, ale skôr poukázanie na autentickú lásku vychádzajúcu z Ježišovho postoja milosrdenstva.

ZNOVUNADOBUDNUTÁ DÔVERA

Matej Trizuliak vysvetľuje, že to, čo môže sprevádzanie poskytnúť ľuďom po rozvode, je stretnutie s tými, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou. Vďaka podeleniu sa o skúsenosti a načúvaniu môžu predísť utápaniu sa v smútku.

Pre niektorých to môže byť veľká úľava, pretože status rozvedeného, ktorý považujú za zahanbujúci, sa vďaka spoločenstvu rozplynie. Získajú väčšiu odvahu a dôveru v seba aj v iných.

Zakúsenie takéhoto sprevádzania síce ešte negarantuje uzdravenie zo všetkých zranení, no môže navodiť schopnosť odpustiť druhému, obnoviť vzťahy s deťmi či ochotu slúžiť ďalším rozvedeným.

ŽIVOT BEZ SVIATOSTÍ

Po rozvode sa rozvedení cítia vylúčení z Cirkvi, pretože majú pocit, že sa začínajú od ostatných odlišovať. Neraz Cirkev opustia, pretože prístup k sviatostiam už nie je taký jednoduchý. „Neznamená to, že Cirkev automaticky zatvorila sviatostné ‚kohútiky‘ pre rozvedených. Ak niekto nevstupuje do nového vzťahu, môže z nich stále čerpať.“

Niektorí sa však rozhodli vstúpiť do nového vzťahu. Saletín vysvetľuje, že v prvotnej Cirkvi by sa rozvedený človek nemohol zúčastniť ani na celej svätej omši. Dnes sú však možnosti širšie a aj tí, ktorí sa rozhodli žiť v nesviatostnom manželstve, majú cestu k účasti na slávení Eucharistie otvorenú, aj keď k svätému prijímaniu pristúpiť nemôžu.

K tejto možnosti Matej Trizuliak pozýva, pretože je to príležitosť, ako zostať v kontakte s Božím slovom a zapájať sa do jednotlivých častí liturgie. Zároveň si myslí, že ak by do nového vzťahu prišli deti, nebolo by fér odlúčiť ich od slávenia Eucharistie z dôvodu nesviatostného manželstva rodičov.

OČISTENIE OD HRIECHOV

Rozvedení v novom partnerskom vzťahu môžu mať zmiešané pocity týkajúce sa svätej spovede. Saletín odporúča prísť na spoveď vo forme duchovného rozhovoru, v ktorom rozvedený úprimne vyzná svoje hriechy, a i keď nedostane sviatostné rozhrešenie, bude ho sprevádzať požehnanie.

„Takto sa nevytráca vnímavosť na vnútorný hlas svedomia, a ak budú mať možnosť zmieriť sa s Bohom vo sviatosti zmierenia hoci aj na smrteľnej posteli, urobia to, lebo v nich stále bude silná túžba po Božom milosrdenstve.“

SPREVÁDZANIE ROZVEDENÝCH

Program rozVEDENÍ k Bohu sprevádza práve tých, ktorí vstúpili do nových vzťahov, a chce im ukázať, že svoje miesto v Cirkvi stále majú. I keď nemôžu pristupovať k sviatostiam, program sa im snaží ponúknuť iné zdroje, z ktorých by mohli čerpať. Z duchovných obnov a modlitbových stretnutí, z vyznania hriechov a slávenia Eucharistie. Okrem programu rozVEDENÍ k Bohu nájdu rozvedení podporu aj v prešovskom Hnutí na pomoc rozvedeným kresťanom a v trnavskom Spoločenstve Nová nádej.