Aj voľný čas je zodpovednosť

Kresťanmi sme stále. Aj počas letných prázdnin a dovoleniek. Zdá sa to samozrejmé, ale naozaj je to tak? Podľa Antona Adama, odborníka na dogmatickú teológiu, najmä nesmieme sami voči sebe robiť kompromisy.
Zuzana Artimová 15.07.2023
Aj voľný čas je zodpovednosť

Dovolenka a prázdniny by sa nemali premárniť iba rozptýlením. Ilustračná snímka: Erika Litváková

A  tiež sa nesmieme opovážlivo spoliehať na Božie milosrdenstvo. „Zmýšľanie veriaceho kresťana katolíka má charakterizovať túžba žiť čnostne vždy a všade,“ pripomína Anton Adam. Pred kompromismi so zlom varoval veriacich i pápež Ján Pavol II.

„Pri našom rýchlom životnom tempe majú dni vnútorného pokoja veľký význam. Dovolenka a prázdniny by sa však nemali premárniť rozptýlením a lacnou zábavou,“ zdôrazňoval poľský svätec.

VEDOMIE ZODPOVEDNOSTI

Anton Adam vysvetľuje, že hoci dovolenkové obdobie vzbudzuje pocit slobody, nesmie absentovať vedomie zodpovednosti. „Hovorím o zodpovednosti, čo sa týka vonkajších skutkov, vnútorných rozhodnutí a následne duchovných aktivít.“

V spoločnosti, vo všeobecnej rovine, prevláda názor, že obdobie dovolenky je voľný čas, v ktorom každý môže robiť to, čo chce. Tento omyl je však zdrojom ďalších omylov. Vedie nás k ľahkomyseľnosti a k opúšťaniu kresťanských zásad. Ako tejto tendencii nepodľahnúť?

MODLITBA MÁ SILU

„Viac spím, čítam veci, ktoré sa mi páčia, počúvam hudbu, viac sa modlím. A to mi dodáva síl,“ približuje svoj oddych v lete Svätý Otec František.

Zmení rytmus bežného dňa, keď vstáva o 4.45. Svätú omšu slúži každý deň súkromne, bez účasti veriacich. Modlitba má nesmiernu silu, preto by nemala chýbať pred dovolenkou ani počas nej.

„Všetky aktuálne podujatia nášho života je potrebné zveriť pod nebeskú ochranu. Treba si však uvedomiť, že to nie je automatická poistka, ktorá zabráni nebezpečenstvu alebo problémom,“ podčiarkuje Anton Adam.

Podľa jeho slov „kresťan je človek viery a viera je osobným vzťahom s Bohom. Je zrejmé, že naplnenie osobného vzťahu aj v tomto kontexte si vyžaduje aktívny prístup k  duchovnému životu aj počas voľných dní“.

Príklad nám svojím životom dával aj pápež Benedikt XVI. Okrem toho, že počas letných dní mal viac času na čítanie a štúdium, relax mu poskytovala i hra Mozartových diel na klavíri. Predovšetkým však obľuboval večerné prechádzky k lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách s ružencom v ruke.