Ak nevieme, kedy máme dosť, nikdy nemáme dosť

V Biblii je 2 350 veršov týkajúcich sa peňazí, vlastníctva a majetku. Týchto tém sa týka údajne až 15 percent z toho, čo v Novom zákone povedal Ježiš. Aj z toho vyplýva, že finančná oblasť nie je v rámci nášho života autonómnou, ale že Boh nám ponúka návod, ako spravovať svoje peniaze a imanie. 
24.01.2019
Ak nevieme, kedy máme dosť, nikdy nemáme dosť

Správcovia talentov, chudobná vdova, muž, ktorý si zbytočne staval nové sýpky - Ježišove podobenstvá sa nevyhýbali téme peňazí.

„Financie odrážajú to, akým spôsobom prežívame našu vieru. Sú akoby predĺženou rukou toho, čo máme v srdci. Ak je niekto nastavený na sporenie, značí to, že v srdci je nastavený hromadiť. Keby každý mesiac dostal viac peňazí, začal by šporiť ešte viac. Na druhej strane, ak má človek sklon si požičiavať, aj keby dostal viac, len by si narobil väčšie dlhy. My teda potrebujeme dať do poriadku naše srdce, nie iba dostať technický návod ako hospodáriť,“ vraví Radovan Ivanko, jeden z koordinátorov projektu Biblia a financie, ktorého cieľom je priblížiť ľuďom biblické princípy v oblasti financií a majetku. 

K Bohu vedie kríza i prepych 
„Som príkladom človeka, ktorý sa k osobnému vzťahu s Bohom prepracoval z prepychu. Zažil som obdobie, keď som mal všetko a nebol som spokojný s ničím. Stále som chcel mať lepšie auto, mobil... Večná nespokojnosť bola veľmi ubíjajúca,“ uvádza nás realitný maklér Peter Halušťok do životných okolností, ktoré ho priviedli k skúmaniu, aké miesto by mal mať v jeho živote majetok. 


Na podobné otázky hľadal odpoveď aj Radovan Ivanko, ktorý vtedy pracoval ako finančný sprostredkovateľ: „Budoval som kariéru, šiel som po svetských veciach. Dôsledkom bolo, že sme sa sa vzdialili s manželkou. Práve kríza a ťažkosti však spôsobili, že sme si začali budovať osobný vzťah k Bohu. To sa dotklo aj financií. Začal som skúmať túto oblasť z biblickej perspektívy, hoci som vtedy ešte nechápal, ako môžu ísť Biblia a peniaze  dokopy. Chodil som aj na stretnutia kresťanských podnikateľov, kde sme sa zoznámili s Peťom.“ 

Radovan Ivanko zažil krízu a ťažkosti, ktoré spôsobili, že si začal budovať osobný vzťah k Bohu; to sa dotklo aj jeho vzťahu k financiám. 


Téma biblického spravovania financií oboch fascinovala čoraz viac – narazili však na problém so študijnou literatúrou. „Materiály na Slovensku by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Šiel som i do knižnice kňazského seminára, kde som mal kamaráta. Požiadal som ho, aby mi vyhľadal všetky knihy, ktoré sa týkajú vzťahu Biblie a financií. Našla sa tam jediná kniha, ktorá sa venovala vyslovene tejto problematike, aj tá mala osemdesiat strán,“ spomína Radovan Ivanko. Odpovede na svoje otázky sa teda páni rozhodli hľadať v zahraničí. 


 „Navštevovali sme konferencie, ktoré by nás inšpirovali. Precestovali sme kvôli nim rôzne krajiny, napríklad Španielsko či Portugalsko. Tak sme spoznali rôznych ľudí, ktorí sa do hĺbky venujú Písmu práve v tejto oblasti,“ tvrdí Peter. Ovplyvnil ich napríklad Peter Briscoe, vďaka ktorému vraj pochopili, ako a kde sa majú odraziť. 


V súčasnosti sa Peter Halušťok a Radovan Ivanko snažia ľuďom odovzdávať to, čo sa naučili, práve cez neziskový projekt Biblia a financie. 

Intímne zdieľanie aj modlitba
Ľudia absolvujúci kurz Biblia a financie sa stretávajú v malých skupinkách, v ktorých je maximálne osem ľudí.

„Zahraničie nám ukázalo, že nie veľké kongresy, konferencie a semináre menia ľudí – aj keď ich vplyv nepodceňujem. K najväčšej transformácii dochádza v malej skupinke pri intímnom zdieľaní sa a pri modlitbe. Taktiež pomáha, ak sa akcia nerobí jednorazovo, ale ak to má určitú pravidelnosť a o veciach sa dá rozprávať, dokonca diskutovať,“ vysvetľuje Peter Halušťok.

Celkové štúdium trvá 10 až 12 týždňov, v strede je krátka prestávka. Účastníci sa stretávajú raz do týždňa pod vedením zaškoleného koordinátora – dobrovoľníka.

"Nemyslím si, že by bola Božia vôľa, aby sa ľudia trápili napríklad preto, lebo sused má väčšie auto. Alebo aby si mysleli, že šťastní budú, až keď si kúpia nový byt."  Peter Halušťok

„U veriaceho je najpodstatnejšie to, aby ho premieňalo Božie slovo, nie nejaké technické znalosti. Obsahom našich prednášok sú preto najmä citácie z Písma,“ vraví Radovan Ivanko. Okrem Biblie však účastníci pracujú aj so študijným materiálom vrátane pracovného zošita, ktorý obsahuje praktické úlohy. Ten, kto si ich nespraví, môže na kurz prísť, ale nemá právo diskutovať. Špecifikom je tiež to, že účastníci sa navzájom modlia za seba a svoje úmysly v štýle biblického odporúčania „modlite sa jeden za druhého“ (Jak 5, 16). 


Postupne si skupinka prechádza témy Božia a naša zodpovednosť, Dlh, Poctivosť a rada, Cesta štedrosti, Práca, sporenie a investovanie, Kríza a perspektíva či Večnosť. 


Koordinátori uvádzajú, že štúdium prinieslo absolventom zníženie dlhov o 38 percent, zvýšenie sporenia o 58 percent, zvýšenie dávania dokonca o 70 percent. Dobrovoľníctvo vraj vzrástlo o 47 percent a 78 percent ľudí zaznamenalo posilnenie manželstva. 


Doteraz boli kurzy zdarma, koordinátori však uvažujú, že za ne začnú pýtať symbolický poplatok, hoci aj euro. „Samotné učenie, že máte niečo zdarma, totiž nie je veľmi správne. Ak ponúkate niečo zadarmo, ľudia to začnú zneužívať. Napríklad sa na kurzy prihlásili a neprišli na ne, lebo škoda na ich strane nebola žiadna,“ uvažuje Peter. 


Obaja by boli radi, ak by sa podobné kurzy konali v rôznych spoločenstvách na celom Slovensku.

 
„Mám skúsenosť s ľuďmi, ktorí majú vieru aj modlitbu, ale sú zaskočení, ak majú Boha vpustiť do svojich financií. Aj ja som bol kedysi taký. Dnes som presvedčený, že sme pozvaní študovať, čo Biblia hovorí o financiách. Je to jedna veľká oblasť, za ktorú nesieme zodpovednosť ako správcovia toho, čo nám Boh zveril,“ zdôrazňuje Radovan Ivanko. 

Nič nie je naše 
Pre absolventov je vraj najťažšie zmieriť sa s ideou, že v skutočnosti nie sme vlastníkmi, ale správcami majetku. Jeho skutočným majiteľom je Boh. „Máme napríklad hru, že človek nepovie ‚idem si po svoju tašku’, ale ‚idem si po Božiu tašku’,“ smeje sa Peter Halušťok. Spomínajú tiež vtipný prípad muža, ktorý keď zistil, že mu poškriabali auto, povedal: „Bože, neviem, prečo si chcel mať poškriabané auto, ale je tvoje, tak si s ním rob, čo chceš.“ 


Uznávanie Božieho vlastníctva vraj postupne vedie k pocitu spokojnosti. Človek už nie je viazaný na veci tak ako predtým. „Apoštol Pavol sa naučil byť aj sýty aj hladovať, byť chudobný aj bohatý. Ľudia často cítia kvôli veciam nespokojnosť. Nemyslím si, že by bola Božia vôľa, aby sa ľudia trápili napríklad preto, lebo sused má väčšie auto. Alebo aby si mysleli, že šťastní budú, až keď si kúpia nový byt,“ mieni Peter Halušťok. 

Peter Halušťok je podľa vlastných slov príkladom človeka, ktorý sa k osobnému vzťahu s Bohom prepracoval z prepychu. 


V tomto kontexte môžu byť s otázkou financií nevyrovnaní aj zdanlivo bohatí. „To, že sa mi finančne darí, ešte neznamená, že nemám problém, ktorý z toho plynie. Takí ľudia môžu mať napríklad problém byť štedrý, dávať. Iní žijú v obavách a strachu, že prídu o to, čo majú,“ uvádza Radovan Ivanko.


Najlepším spôsobom, ako prelomiť putá mamony, je podľa koordinátorov dávanie. „Nemali by sme to brať tak, že koľko Bohu dám zo svojho. Skôr pýtať sa, že koľko z toho, čo mi Boh dal, si nechám a koľko mu vrátim,“ vraví Peter Halušťok, pričom zdôrazňuje, že aj možnosť dávať by sme mali chápať ako dar od Boha.


„Práve dávanie mi dáva slobodu vo vzťahu k peniazom. Zrazu začnete byť vnímavejší na potreby iných; vidíte, že sú ľudia, ktorí potrebujú vaše peniaze alebo čas viac ako vy. Pán Ježiš ide ďalej ako v Starom zákone, kde sa hovorí o desiatkoch. On dáva za príklad chudobnú vdovu, ktorá dala všetko, čo mala. Aj od nás Ježiš chce, aby sme dávali to, čo môžeme,“ delí sa o skúsenosť Radovan Ivanko. 


„Neznamená to však, že človek si nemá nechať rezervu či sporiť si na dôchodok. Nemám sa ukrátiť tak, aby som sa sám dostal do finančných problémov. Mnoho ľudí však vlastní veľa vecí, ktoré nepotrebujú,“ dopĺňa ho Peter Halušťok. 


„Je dôležité mať uzavretý kruh výdavkov. Ak nevieme, koľko je pre nás dosť, nikdy nemáme dosť. Potrebujeme teda uzavrieť kruh našich výdavkov a všetko, čo ide ponadeň, by malo prúdiť ďalej,“ približuje Radovan Ivanko. 


Obaja páni sa zhodujú na tom, že je jedno, či sme bohatí alebo chudobní – Boh od nás očakáva to, že mu budeme aj v otázke spravovania financií verní. 

Snímky: Istocphoto.com, archív -PH-, archív -RI-