Ako doma hospodáriť počas korona krízy

Korona kríza nezasiahla iba naše zdravie a komfort, ale v mnohých prípadoch aj peňaženky. Pre obmedzenú či úplne zastavenú výrobu prišli viacerí o časť príjmu alebo dokonca o zamestnanie. Ako v takomto prípade upraviť hospodárenie v domácnosti? Pýtali sme sa ekonóma PAVLA ŠKRINIARA z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ján Lauko 27.05.2020
Ako doma hospodáriť počas korona krízy

Ak vám počas korona krízy vypadol príjem, výdavky si rozdeľte na nutné, potrebné a nepotrebné. / Ilustračná snímka: www.istockphoto.com


Keď 10. marca musela pre epidémiu koronavírusu zavrieť alebo obmedziť svoje prevádzky veľká časť firiem, výpadok financií sa nedotkol iba podnikateľských subjektov. Doplatilo na to i množstvo  našich domácností, ktoré prakticky zo dňa na deň museli prehodnotiť svoje finančné možnosti.

Boli Slováci vôbec pripravení ekonomicky zvládnuť takú krízu, ako nás postihla v uplynulých týždňoch? „Podľa údajov Národnej banky Slovenska má väčšina Slovákov pomerne nízku mieru úspor, 80 percent z nich má vytvorenú finančnú rezervu na menej ako pol roka. Znamená to, že nový zdroj príjmu si potrebujú nájsť v rámci tohto obdobia,“ približuje Pavel Škriniar.


Optimalizujte výdavky

Malé úspory spojené s výpadkom príjmu môžu viesť k finančnej tiesni. Dá sa jej nejako vyhnúť? „Finančnú tieseň treba riešiť predovšetkým na strane príjmu. Každý máme totiž výdavky, ktoré sa nedajú obísť a veľmi ťažko sa zriekame zaužívaného štandardu. Čím skôr však prejdeme do núdzového výdavkového režimu, tým dlhšie sa dá vydržať do nabehnutia normálneho príjmu,“ radí ekonóm.

Pavel Škriniar zároveň ponúka niekoľko tipov, ako optimalizovať výdavky spojené s chodom domácnosti:

  • Zosumarizujte si mesačné výdavky. Rozdeľte ich na nutné, potrebné a nepotrebné.
  • Najprv sa snažte vyjsť z mesačného príjmu, na úspory nesiahajte.
  • Ak platíte za finančné produkty, dávajte pozor, ak s nimi chcete prestať. Pri sporiacich produktoch máte možnosť neodoslať peniaze. Neskôr v sporení môžete bez sankcií pokračovať. Ak platíte poistné, snažte sa ho nerušiť. Poskytuje totiž ochranu a opätovné uzavretie už môže vyjsť drahšie. Ak už potrebujete vybrať peniaze, oboznámte sa s poplatkami. Z úspor vyberajte tak, aby ste neplatili vysoké poplatky.
  • Čo sa týka nákupov, tak je známe, že obchodníci vytvorili predajne tak, aby tam zákazníci minuli čo najviac peňazí. Preto k nákupu treba aj tak pristupovať. Snažte sa minimalizovať čas strávený v predajni. Ideálne je pripraviť si nákupný zoznam a nehľadieť na iné veci.


Netreba čakať na pomoc od štátu

Na dôsledky korona krízy sa snaží reagovať aj štát, ktorý postihnutým výpadkom príjmu podáva pomocnú ruku. Nemožno však čakať, že pokryje všetky straty. „O človeka by sa mal v prvom rade postarať on sám. Akákoľvek pomoc od štátu je, samozrejme, vítaná, no netreba na ňu čakať. Štát svojou pomocou môže iba zmierniť následky, určite však nevyrieši individuálne problémy,“ hovorí Pavel Škriniar.

Ak mi teda vypadne príjem, je riešením ako si zachovať nejaký ekonomický štandard zobrať si pôžičku? „S pôžičkou opatrne. Uvedomte si, že máte znížený príjem, ktorý nestačí na bežný život. Žiadna banka vám v takej chvíli nepožičia. Je to preto, lebo riziko nevrátenia peňazí je vysoké. Ak sa preto nájde niekto, kto by vám požičal, dávajte si pozor na cenu pôžičky. S vysokým rizikom nesplácania ide ruka v ruke vysoký úrok pôžičky,“ upozorňuje ekonóm.


Odklad splátok

Mnohé rodiny majú zobraté úvery a hypotéky a povinnosť splácať ich s korona krízou nezmizla. Viaceré banky však ponúkli zákazníkom odklad splátok. Oplatí sa to? „Ak už niekto uvažuje o odklade splátok, odporúčam využiť maximálny počet mesiacov. Áno, odklad splátok predraží úver. V súčasnosti je však potrebné zvládať bežné výdavky a nie sa zamýšľať nad tým, že za päť či desať rokov splácania zaplatím o pár desiatok eur navyše. Treba mať v poriadku súčasnosť, lebo bez nej nebude v poriadku budúcnosť,“ vysvetľuje Pavel Škriniar.

Je možné, že nie každý bude zvládať platiť všetky záväzky a v krajnej situácii sa ocitne pred exekúciou. Môžeme čakať, že by štát vyhlásil generálny pardon na exekúcie vzniknuté počas korona krízy? „Neočakávam to, pretože každá platba má niekoho aj na druhej strane. Každá firma má zamestnancov, ktorí čakajú na príjem za prácu. Ak firma nedostane peniaze za svoje tovary a služby, bude mať problém zaplatiť svojich zamestnancov“


Nové príležitosti

Situácia môže byť náročná aj po skončení epidémie, keďže sa predpovedá nárast nezamestnanosti. Ako sa pripraviť na možné horšie časy? „Každou krízou niečo strácame aj získavame. Mení sa pohľad na podnikanie, upravujú sa podmienky a vytvárajú sa nové príležitosti.

Áno, nárast nezamestnanosti bude. Počas lockoutu totiž firmy hľadali nové možnosti, ako vyrábať aj bez potreby osobnej prítomnosti na pracovisku. Porada či rozhovor už tiež nevyhnutne nevyžaduje pohľad z očí do očí. Tu sú úspory. Na druhej strane sa zvýšila napríklad potreba ,poslíčkov‘, záujem je o nové IT riešenia či zdravotnícke technológie. Príprava na horšie časy sa odohráva práve v dobrých časoch, keď sa majú tvoriť rezervy,“ poznamenáva na záver ekonóm Pavel Škriniar.


S čím vám pomôže štát

Prinášame vybrané formy pomoci, ktoré v dôsledku korona krízy zaviedol štát:

  • Pomoc SZČO a jednoosobovým s. r. o., ktoré od 13. marca 2020 nemajú žiaden iný príjem: Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.
  • Automatický odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane: Zákon umožňuje automatický posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je splatná aj daň z príjmu. Čiže, ak budú mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou ukončené v júni, daňové priznanie a daň môžete zaplatiť do 31. júla. Pre nový termín nie je potrebné urobiť žiadne konkrétne úkony.
  • Možnosť odkladu splátok hypoték a úverov o 1 až 9 mesiacov pre živnostníkov, malé a stredné firmy: Bezodplatný odklad splátok až o deväť mesiacov schválila vláda. Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.
    Zdroj: korona.gov.sk

Pavel Škriniar (40)


odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

Snímka: archív –PŠ–