Boží štýl znamená láskavosť ku všetkým

Americký jezuita James Martin požiadal pred rokom Svätého Otca, či by odpovedal na niektoré otázky, ktoré mu kladú katolíci LGBT. O niekoľko dní dostal odpovede v krátkom, rukou písanom liste. Zahŕňajú nielen stanovisko Cirkvi, ale aj pápeža Františka, ktorý hovorí, že Boh sa s láskou približuje ku každému zo svojich detí.
TK KBS /Vatican News 29.09.2023
Boží štýl znamená láskavosť ku všetkým

Pápež František sa na palube lietadla počas letu z Brazílie do Talianska 29. júla 2013 novinárom vyjadril k téme homosexuálnych zväzkov. Snímka: profimedia.sk

Páter James o liste s odpoveďami od pápeža Františka informoval v texte Minirozhovor so Svätým Otcom a uverejnil ho na internete. Pápež v ňom odpovedal na tri otázky.

1. Čo je najdôležitejšie, čo by mali osoby LGBT vedieť o Bohu?

Boh je Otec a nezaprie žiadne zo svojich detí. A Boží „štýl“ je „blízkosť, milosrdenstvo a láskavosť“. Na tejto ceste nájdete Boha.

2. Čo by ste chceli, aby LGBT ľudia vedeli o Cirkvi?

Chcel by som, aby si prečítali knihu Skutky apoštolov. Tam nájdu obraz živej Cirkvi.

3. Čo by ste povedali katolíkovi LGBT, ktorý zažil odmietnutie zo strany Cirkvi?

Chcel by som, aby to nepovažovali za „odmietnutie Cirkvou“, ale skôr „ľuďmi v Cirkvi“. Cirkev je matka a  volá k  sebe všetky svoje deti. Vezmime si napríklad podobenstvo o pozvaných na hostinu: spravodliví, hriešnici, bohatí a chudobní... (Mt 22, 1 – 15; Lk 14, 15 – 24). 

„Selektívna“ cirkev, cirkev „čistokrvná“, nie je svätá matka Cirkev, ale skôr sekta. Následne pápež František poslal otcovi Martinovi list aj pri príležitosti webinára Outreach 2021, v ktorom uviedol, že Boh „sa s láskou približuje ku každému zo svojich detí, ku všetkým a ku každému jednému z nich. Jeho srdce je otvorené všetkým a každému. On je Otec“.

JONÁŠOV PRÍBEH

Vatikánsky rozhlas – Vatican News pripravil tento rok v júli pred Svetovými dňami mládeže Popecast, v ktorom pápež reagoval na svedectvá mladých ľudí. Známym sa stal príbeh Jonáša, ktorý o sebe hovorí, že je telesne hendikepovaný, homosexuál, transgender a veriaci.

Jonáš pestoval svoju vieru a cítil sa ako „malý pešiak v Božom projekte“, ktorý, ako veril, Boh do detailov premyslel. To mu pomohlo, ako píše, prijať seba samého v postihnutom, netypickom tele. „Ale keď som si uvedomil, že som transrodová osoba, tak by som bol radšej, keby som neveril...“

Zmietal ním rozpor medzi vierou a transrodovou identitou, „dvoma ramenami toho istého tela“. A cítil sa vinný. Svätému Otcovi hovorí: „Som Jonáš ako ten prorok, ktorý sa bál, ktorý sa pokúšal utiecť pred tým, k  čomu bol povolaný, ale neutiekol dosť ďaleko, aby unikol. Som tým, čím som povolaný byť, som trans a veriaci, na križovatke som si vybral lásku.“

Svätý Otec mu odpovedá: „Jonáš, počul som tvoj príbeh, tvoju cestu... Ty už vieš, čo ti poviem: Pán vždy kráča s nami, vždy. Aj keby sme zhrešili, on sa priblíži k nám, aby nám pomohol.

Pán nás miluje takých, akí sme. A to je bláznivá Božia láska. Ako aj ty hovoríš, sme často ako tvoj prorok Jonáš, trochu tvrdohlaví, nechceme veriť Božej láske a táto tvrdohlavosť nás uzatvára.

Boh nás miluje takých, akí sme, Boh nás vždy pohladí. Boh je pre nás otcom, matkou, bratom, všetkým. A pochopiť to je ťažké, ale on nás miluje takých, akí sme. Nevzdávaj sa... Vpred...“

MANŽELSTVÁ

Pápež František ešte ako kardinál Jorge Mario Bergoglio napísal 5. júla 2010 – v predvečer diskusie argentínskeho parlamentu o zväzkoch osôb rovnakého pohlavia – list doktorovi Justovi Carbajalesovi, riaditeľovi sekcie laikov Argentínskej biskupskej konferencie.

Uvádza v ňom jasné stanovisko: „Nie, manželstvo muža a ženy nie je to isté ako zväzok osôb rovnakého pohlavia. Rozlišovať neznamená diskriminovať, naopak, znamená rešpektovať. Diferencovať kvôli odlíšeniu znamená hodnotiť, to nie je diskriminácia. (...) Otec a matka nie sú to isté. Nemôžeme učiť budúce generácie, že pripraviť sa na zámer vytvoriť rodinu a vziať na seba záväzok stabilného vzťahu medzi mužom a ženou je to isté ako spolunažívať s osobou rovnakého pohlavia.  Buďme pozorní, aby sa nám v snahe predložiť a chrániť domnelé právo dospelých nestalo, že odložíme nabok prvotné právo detí, právo na to, aby mohli počítať so vzorom otca a matky, právo mať otca a mamu.“

Svätý Otec však doktorovi Carbajalesovi zároveň zdôrazňuje: „Zverujem ti úlohu: z vašej strany, v reči, ale aj v srdci, nech niet agresivity a násilia proti žiadnemu bratovi. Kresťania sa správajú ako služobníci pravdy, nie ako jej páni. Prosím Pána, aby vás sprevádzal počas tejto udalosti svojou miernosťou – miernosťou, ktorú si žiada od nás všetkých.“

Pred desiatimi rokmi pápež František na palube lietadla počas letu z Brazílie do Talianska toto stanovisko k homosexuálnym zväzkom zopakoval, „postoj Cirkvi zostáva v tomto smere jasný a nemenný“.

Hlavný problém podľa neho nespočíva v samotnej homosexuálnej orientácii, ale skôr v lobovaní za túto orientáciu, ktoré považuje za nesprávne. Potom dodal dnes už známu vetu, ktorá obletela svet: „Ak je nejaký človek homosexuál, hľadá Pána a má dobré úmysly, kto som ja, aby som ho súdil?“